Din lokale DcH afdeling - Hundetræning for alle

Bankoudvalget

Udvalgets opgaver er bl.a. gennem den fælles bankoforening at sikre så stort et overskud fra bankospillene som muligt til DcH-Herning. Til udvalget er tilknyttet en række hjælpere, og alle yder en stor indsats ved bankospillene, således der bliver hentet penge hjem til klubben.