Din lokale DcH afdeling - Hundetræning for alle

Bestyrelsen

Bestyrelsens opgaver

Bestyrelsen består af formand, kasserer og 5 bestyrelsesmedlemmer.

Formand og kasserer vælges for 2 år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Dog ikke samme år og således at formanden vælges på lige årstal og kasserer på ulige årstal.

De 5 bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, således at 3 er på valg i ulige årstal og 2 er på valg i lige årstal.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær.

Bestyrelsen vælger bestyrelsesrepræsentanter til følgende opgaver:

  • Træningslederudvalget
  • Aktivitetsudvalget
  • Bankoudvalget
  • Kantineudvalget
  • Agilityudvalget
  • Lydighedsudvalget
  • Rally-Lydighedsudvalget
  • Materialeudvalget

Udover ovenstående kan bestyrelsen efter behov nedsætte ad hoc-udvalg, der kan bestå af foreningens medlemmer.
Udvalgene kan efter behov selv nedsætte underudvalg til løsning af konkrete opgaver.

Alle faste udvalg, samt udvalg nedsat af bestyrelsen refererer til denne.

Bankoudvalgets kasserer refererer direkte til DcH-Hernings kasserer.
Banko-kassereren administrerer banko-udvalgets bankokonto.
Se mere i vedtægterne

Bestyrelsen 2016:

Flemming Johansen
Tlf.: 3054 7265 (eft. kl. 16.30
Formand

Rie Simmelkjær Tlf.: 2615 9329

Rie Simmelkjær
Tlf.: 2615 9329
Næstformand

Inger-Lis Pedersen

Inger-Lis Pedersen
Tlf 24980665
Kasserer

Anne-Mette Z. Poulsen

Anne-Mette Z. Poulsen
Tlf: 27829173
Sekretær

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anita Fyrstman

Anita Fyrstman
Tlf.: 61336797

Lise Dansgaard Hansen

Lise Dansgaard Hansen

Jørgen Skov

Jørgen Skov
Tlf.: 23603702