Din lokale DcH afdeling - Hundetræning for alle

Lydighedsudvalget

Udvalgets opgaver er bl.a.:

At følge udviklingen indenfor lydighed og arrangere relevante kurser for hundeførerne med henblik på at indføre og praktisere den nyeste viden i klubben.

At tage initiativ til og indstille til TRL, at der der afholdes relevante kurser for trænerne.
At sætte fokus på udviklingen i en bred vifte af lydighedstilbud, der tilgodeser medlemmernes ønsker.

At tilrettelægge og afvikle hjemmekonkurrencer i lydighedsprogrammet.