Din lokale DcH afdeling - Hundetræning for alle

DcH-Hernings ordinære generalforsamling

Dato 29.01.2018

Tidspunkt: kl. 18.30

Sted: Klubhuset, Nakskovvej 15, 7400 Herning

Mindeord om Kresten Kristensen

Først på året fik vi beskeden om at klubbens æresmedlem Kresten Kristensen var gået bort. Det er nogle år siden at Kresten var aktiv i klubben, og derfor er det nok kun de gamle medlemmer der kendte ham. Især efter at vi flyttede fra klubhuset ved messecentret, så vi mindre til ham, alderen og sygdom gjorde sit indtog. Men det skete at han dukkede op og han var også med til indvielsen af hallen.

Kresten var medlem af DcH Herning i mange år. Klubben og hans egne hunde var en stor del af hans liv. Der var ikke mange dage hvor han ikke lige var forbi klubhuset. Da han blev pensionist mødtes en lille flok til formiddags øl i klubhuset næsten hver dag. Han havde mange poster i tidens løb, som træner, lydighedsdommer, i bestyrelsen og som formand for klubben i en årrække. Ja man kan roligt sige, at Kresten var en af de ildsjæle der var med til at holde klubben i gang.

Lad os rejse os og mindes Kresten.

1.Valg af dirigent

Valget falder på Herbert Purr

2. Formandens beretning V/ Flemming Johansen

Årets Landsmøde i DcH var præget af valg af ny formand. Der skulle en ekstraordinært landsmøde til inden det lykkedes at finde en kandidat. Ja faktisk endte det med kampvalg hvor Annette Lunau blev valgt. Der blev også vedtaget et kontingent stigning på 25 kr. Man havde også en målsætning om at medlemstilbagegangen skulle vendes. Det så også ud til at lykkes da man kom ud af 2016 med uændret antal medlemmer, men desværre kan vi nu se at der i 2017 igen er en tilbagegang på 4% svarende til 500 medlemmer, så vi nu er nede på 12.424.

Her i kreds 2 har vi faktisk haft den største tilbagegang på 5.6% lig med 105 medlemmer, så vi nu er 1870. En anden udfordring i kredsen er at der i år skal findes en ny kredsformand. En post som også indebærer at man sidder i Hovedbestyrelsen. Så er der èn der har lyst til at påtage sig den opgave, siger i bare til.

Her i vores egen klub lykkedes det næsten at bibeholde vores medlemstal. Vi endte på 374 medlemmer mod 377 sidste år. Det må siges at være godkendt. Vi holder derfor også pladsen som Danmarks største klub. Vi havde et godt indtag af nye hundefører til februar holdene, lidt dårligt til maj holdene, til gengæld havde vi det største indtag i nyere tid på september holdene, her startede 60 nye hundefører.

I løbet af året har vi også afviklet stævner. Det har som sædvanligt kørt på skinner. Stor tak til udvalgene Agility, Rally, Lydighed og kantinen for det store arbejde i ligger i det.

Årets store begivenhed var klubbens 75 års jubilæum. Flot optog gennem gågaden, kåring af Hernings gladeste hund, efterfølgende reception og senere jubilæums fest. En stor tak til jubilæumsudvalget Erik, Herbert og Ingerlis for det flotte arbejde med at arrangerer alt dette.

I foråret afholdtes det DM i de Nordiske discipliner. Her havde vi igen en deltager med, i det Majbritt Høj Clausen havde kvalificeret sig igen i år.

En anden stor begivenhed er DcH`s Danmarksmesterskab. Og man må sige at det blev en stor succes. Vi var som sædvanligt godt repræsenteret. Èn danmarksmester og en 2nde og 3de plads i agility stor. Stort tillykke til Henriette, Heidi og Morten, godt løbet.

Vi har også investeret en del penge i klubben. Vi kom ikke langt ind i det nye år inden Heine mente at den lille røde traktor ikke kunne mere. Vi måtte derfor investere i en ny. Så med hjælp fra Hans og Ole fandt de en ny på Als og fik den fragtet hjem. At forruden så fløj af undervejs, ja det er mindre bagatel. Hvis i synes den ligner den gamle så er det helt korrekt, den er magen til, men dog ny renoveret.

Det var også meningen at vi skulle have klubhuset malet udvendigt. Det viste sig dog at der skulle skiftes en hel del træplader. Vi valgte derfor at beklæde med stålplader i stedet. Så skal vi forhåbentligt ikke tænke på maling foreløbigt. Når man roder med gamle huse så dukker der altid noget uforudset op. I dette tilfælde var det den udendørs belysning. Kabler og lamper skulle afmonteres for at sætte stålpladerne på og det viste sig at det var i så dårlig forfatning at det ikke var forsvarligt at montere igen. Der er derfor opsat nye kabler og led lamper overalt, hvilket har givet meget bedre lys og man skal heller ikke længere sidde og vifte med armene på terrassen.

Her indvendigt i huset var transformerne i de gamle loftarmature begyndt at svigte. Det har vi løst ved at skifte til nye LED rør. Også på toiletterne så nu tænder lyset med det samme.

Vi havde i længere tid også snakket om at få udskiftet alarmsystemet. Da der så pludselig begyndte at blive noget aktivitet på terrassen om aftenen, med smadrede krukker og askebægre til følge, besluttede vi at nu skulle det være. Sammen med alarmsystemet er der også opsat 2 udendørs kameraer, så håber vi, at det har en præventiv virkning.

Sidst men ikke mindst, lykkedes det endeligt at få lagt knust asfalt på P-pladsen.

Hvis vi skal se lidt ind i 2018:

Så har vi været lidt nervøse for hvilke planer kommunen har for arealet herude. Som i måske har set i avisen, så mangler kommunen steder hvor man kan anlægge, især store, internetbutikker, og her er området omkring Vesterholmvej i spil. Vi har her for nyligt modtaget et tillæg til den eksisterende kommuneplan. Denne beskriver arealet fra Vesterholmvej og ned til læbæltet. Jeg har derfor haft IngerLis på kommunekontoret for at få klarhed over konsekvenserne for os.

Og meldingen er at der ikke er planer om byggeri på denne side af læbæltet. Med andre ord, vi bliver hvor vi er.

Vi kigger pt også på muligheden for at dræne arealet mellem hallen og agilitybanen. Der står meget vand på de to stykker og det er nærmest ubrugeligt en stor del af året.

Vi har jo bemanding i kantinen 3 dage om ugen. Tak til Herdis, Palle, Trine og afløsere, fordi i vil bruge tiden på det. De kunne dog godt tænke sig nogle flere kunder i butikken. Det virker som om at der kommer færre og færre hundeførere med ind i klubben efter træning. Så en opfordring herfra til at i prøver at lokke nogle flere med ind. Det skaber også et socialt sammenhold som er med til at hundeførerne fortsætter i klubben.

For at prøve om vi kan hjælpe det lidt på vej har vi beslutte at fra i morgen og resten af året er der gratis kaffe/the/cacao til alle.

Og så gælder det selvfølgelig DM 2018. Vi er i fuld gang med planlægningen, men vi mangler stadig en del hjælpere, så sidder der en enkelt som ikke har fået sig skrevet på listen så er der en god lejlighed til det nu.

Kommentarer til formandens beretning:

 • Den tilbage gang på landsplan – hvor sker der tilbagegang? Er der kortlagt dette?

Kasseren svarer at der tegner sig et billede af at det er de nye medlemmer som blot kommer på et enkelt modul.

Til sidst skal der lyder en stor tak til alle vores frivillige for det store stykke arbejde i lægger i klubben. Jeg håber i har lyst til at fortsætte, for uden jer har vi ingen klub.

3. Regnskabsaflæggelse af foreningens kasserer.

Kommentarer til regnskabsaflæggelse:

 • Hvad dækker konkurrenceudgifterne?

Det dækker pokaler, forplejning til dommere mv. og andet.

 • Vi har lidt penge i banken, men hvordan kan det være at vi ikke har renteindtægter?

Hvad dækker nyanskaffelser: Højtalere, traktor, Spejle til hallen

a) Budget for kommende år fremlægges for generalforsamlingen til udtalelse.

Kommentarer til budget for kommende år:

 • Hvordan er økonomien til vores DM skruet sammen?

Kassereren svarer at der gives betaling af dommernes omkostninger, derudover står vi for det hele.

 • Hvordan sikres overskud til DM?

Der arbejdes på at lave et overskud.

 • Vi er nysgerrige på on hallen skal bruges til udlejning?

Der arbejdes på forskellige muligheder for enten at lege hallen ud eller afholde kurser i fremtiden.

 • Skal vi selv stille forhindringer til rådighed til DM?

Nej det skal vi ikke, Hans Peter kommer og stiller en bane til rådighed.

 • Jeg undrer mig over hvor tilskuddet fra spillerforeningen er henne for 2018?

Den er fra politisk side ændret og udbetales derfor ikke i 2018.

4. Fastsættelse af kontingent efter indstilling fra bestyrelsen.

Bestyrelsen foreslår at kontingentet stiger med 25 kroner.

Kommentarer: man får meget for pengene her i klubben og holder vi træningsstandarden er der stemning for bestyrelsens indstilling. Kontingentet stiger derfor 25 kroner fra 2019.

5. Eventuelt nyt fra de faste udvalg

Træningslederudvalget

Beretning

Året 2017 har været et travlt år i træningslederudvalget.

Vi har afholdt 9 ordinære møder i udvalget og 2 trænermøder, hvoraf forårets møde var et ”normalt” møde og efterårets møde var lidt alternativ med fokus på at trænerne skulle samarbejde på tværs af de 5 grene vi har i klubben med øvelser som kyllingcurling, lagkage og tårnbygning, fodboldtransport og at binde råbåndsknob med tov, mens alle holdt fast i dette. Vi må sige at det blev en aften, hvor der blev samarbejdet på tværs og med hygge og latter.

Så startede vi 2017 med at iværksætte en ny struktur ændring inden for agility, således at der kun er indtag 2 gange årligt – nemlig til marts og september, således at trænerne får ca. 5 mdr. med hundeførere fremfor 3 mdr. inden de skal sendes videre til næste niveau. Vi har lige evalueret dette sammen med agilityudvalget og da agilitytrænerne har været tilfreds med ordningen er vi blevet enige om at forsætte ordningen. Det har dog ikke været helt problemfrit for klubbens øvrige hold, så vi har aftalt at snakke sammen med agilityudvalget om en løsning hver gang der er problemer, så det ikke belaster klubbens øvrige hold i negativ retning.

Derudover har vi afholdt temamøder indenfor 2 grene i klubben.

Det ene var et temamøde i begynderhold gruppen for at få lavet en ”rød tråd” inden for hvalpe og unghundeholdene. Formålet var at indholdet på holdene skal have det samme indhold uanset hvilken trænere der træner holdene, så alle HF har samme udgangspunkt til at gå videre til unghundehold og senere ud i de forskellige grene. Et andet formål var at få lavet en rød tråd for, hvad hundeførerne skal kunne for at komme videre på hhv. agility, lydighed, rally og motionsholdene. Det fik vi hjælp til fra de forskellige udvalg. Det var et meget frugtbart møde med nogle meget aktive trænerne, så vi synes der blev lavet et godt arbejdsredskab til vores begyndertrænere. Vi skal have evalueret dette, før sommerferien for at se om der skal laves ændringer.

De andre temamøder var inden for lydighedsgrenen. Formålet med mødet var at finde ud af, hvordan vi kunne få flere ud til lydighedskonkurrencer. Problemet er egentlig ikke manglende hundeførere på lydighedsholdene, da vi de seneste år har sendt 75 % af de unghunde, der ville fortsætte over til lydighed, men mere manglende lyst og tid til deltagelse i lydigheds konkurrencer for de hundeførere der går på holdene. Hvilket dog ikke kun er et problem i Herning, men generelt på landsplan. Først afholdte vi et møde med trænerne, lydighedsudvalget og bestyrelsen, for at høre deres holdninger til diverse problematikker og dernæst indkaldte vi til et møde med de hundeførere, der gik på holdene på daværende tidspunkt. Det har resulteret i at der er kommet 2 hundeførere og 1 trænere mere ind i lydighedsudvalget, som skal være med til at fremme det sociale miljø på holdene, arrangere kurser for trænere og hundeførere og hjælpe med til at optimere træning. Om det får flere til at gå ud til konkurrencer vil tiden vise.

2018 i træningslederudvalget.

Udover det planlagte evalueringer, så er den alt overskyggede problematik manglen på nye hjælpetrænere og uddannelse af nye trænere, så det vil være dette vi sætter fokus på i det kommende år. Hvordan vi lige skal gøre dette vil bliver debatteret på vores kommende møder.

Årets træner 2017

Årets træner 2017 er en person som gennem mange år har haft hold i DcH Herning og har været medvirkende til at både Herning, hundesporten og sportens trænere har udviklet sig til at være i superligaen inden for den type hundetræning.

Selvom mange resultater selvfølgelig er opnået ved hundeførernes egen træning, så har denne træner medvirket til at være katalysator for træningsmetoder og som kursusholder m.m. at være en stor inspiration for grenens øvrige trænere og hundeførere. Og dermed været medvirkende til at der er opnået resultater indenfor allerhøjest niveau.

Som årets træner skal man jo have gjort noget ekstraordinært inden for året der er gået og træningslederudvalget har i år valgt at indstille denne træner, fordi han ikke bare selv, men også at det er lykkedes for ham at have fået 2 af hans hundeførere på sejrspodiet ved DcH DM i 2017. Og selvom det nok ikke kan ha været nemt for en sportsudøver og at samtidig at være plaget af sygdom, så gav han som en god træner plads til at en anden udøver end ham selv har kunne smykke sig med titlen Danmarksmester 2017.

Årets træner er Morten Juhl Hansen.

Lydighedsudvalget

Beretning

Lydighedsudvalget har i år afviklet 2 konkurrencer som begge er forløbet uden problemer.

I september havde vi vores årlige kredskonkurrence. Her var der 35 tilmeldte, en mindre tilbagegang, som blandt andet skyldes at vi pga af mangel på arealer og sporlæggere ikke havde inviteret Elite klassen.

Året sluttede med klubkonkurrence. Her var der 9 tilmeldte i A klassen.

Vandrepokaler uddeles til årets bedste hund i klasserne.

Det er gennemsnittet af de 3 bedste konkurrence resultater i årets løb

C-klassen ingen

B-klassen Majbritt Høj Clausen 185.90 point

A-klassen Jytte Bækgård 250.40 point

E- Klassen ingen

Til sidst vil jeg på udvalgets og ikke mindst på hundeførernes vegne sige tak til alle de frivillige som stiller op og bruger deres tid som sporlægger, skriver eller som figurant ude i skoven en hel søndag. Uden jer kunne vi ikke afholde noget som helst.

Agilityudvalget

Her ved årsskiftet er vi ca 80 – 85 agilityudøvere, der er en lille tilbagegang i forhold til sidste år. Det kan måske hænge sammen med at vi kun tager ind 2 gange om året nu. Vi har kørt med kun 2 indtag i et års tid nu og det fungerer rigtigt fint, idet begynderholdene får ro til at køre igennem et halvt år af gangen. Det giver en langt bedre kontinuitet i træningen og trænerne ved hvor langt de enkle ekvipager er nået.

I årets løb er der, som sædvanligt blevet afholdt 4 konkurrencer. I marts for store hunde en dag og lille/mellem den næste, med ca 100 deltagere begge dage. I juni med ca 120 deltagere og i september med ca 50 deltagere.

Desuden deltog vi i DGI turneringen hvor det blev til en masse fine individuelle placeringer.

Og ja – så var der jo DM, en helt igennem fantastisk weekend hvor Dch Herning viste sig fra sin stærkeste side og det endte helt fantastisk med de tre første placeringer i stor hund til Herning, Der må siges at der var stor og helt velfortjent jubel i Herning lejren. Det er en weekend, som vil blive husket længe.

Her i vinterens løb har DCH og DKK udarbejdet et nyt fælles regelsæt, For os indebærer det ikke så mange ændringer bortset fra nogle nyinvesteringer, da mål og specifikationer på nogle forhindringer også er blevet ændret. Derfor skal vi have kigget på vores flyv og måske ha nye inden for et år og nye hjul inden for de næste 5 år.

I udvalget har vi fået Tommy Pedersen som nyt medlem, i stedet for Helle Harpøth

Årets højdespringer: Marianne Hougaard

Årets agilityhund, lille: Daniel Eichler

Årets agilityhund, mellem: Anette Boye Stougaard

Årets agilityhund, stor: Henriette Skrøder

Rally-lydighedsudvalget

Beretning

2017 blev året, hvor vi i rallyafdelingen desværre kom til at opleve en markant tilbagegang.

Det er stort set lykkedes at fastholde medlemstallet på konkurrencehold-ene og fortsætterholdet, mens tilbagegangen er sket på begynderholdene. Da der samtidig heller ikke har været helt så mange nye fra unghundeholdene har det samlet set givet en tilbagegang.

Vi er set nærmere på denne tendens og det har resulteret i et konkret forslag til tiltag som sendes til TRL i kommende tid.

Som sædvanlig prioriterer vi uddannelse af trænerne højt, og vi har afholdt interne kurser med både Helle Kristensen og Lars Larsen. Endvidere har nogle trænere deltaget i andre relevante efteruddannelses-kurser.

Af nye tiltag har det været en ubetinget succes med afholdelse af 2 trænermøder, hvor temaet har været ”Den røde tråd” og erfarings-udveksling. Vi har anskaffet 5 nye sæt af alle skiltene, så hver træner nu har et sæt hjemme til brug ved forberedelsen af træningen.

Et forslag om at fremme udviklingen af rally på kredsplan ved at oprette et rallyudvalg i Kreds 2 blev desværre ikke til noget, idet man i Kreds 2 ikke så det som sin opgave at støtte et sådant tiltag!

Alle konkurrencehundene har deltaget i stævner med mange flotte resultater, og det lykkedes for 3 at kvalificere sig til DM. Det var Mirjam D. Andersen, Anette Nielsen og Anne-Mette Poulsen.

Med et stort forspring genvandt vi DGI-turneringen, og klubmestre blev: Fortsætter: Signe Dam, Begynder: Maj-Britt Didriksen, Øvet: Herbert Purr, Ekspert: Helle Gedsø, Champ: Mirjam D. Andersen.

Vi har også afholdt 2 DcH-stævner, 1 DGI-stævne og de traditionelle afslutninger før sommerferien og før jul. Vi er godt repræsenteret på det organisatoriske plan med Rie Simmelkjær som repræsentant i lands-rallyudvalget og Herbert Purr i DGI-udvalget ligesom 3 fra vores lille afdeling sidder i bestyrelsen i Herning.

2018:

Den primære opgave i 2018 bliver at forsøge at finde løsninger på, hvordan medlemstilbagegangen kan vendes til fremgang igen.

Helt exceptionelt er det, at hele 4 medlemmer af rallyafdelingen går i gang med dommeruddannelsen. Det er vist ny rekord!

DM til september kommer jo til at kræve mange ressourcer, og derfor har vi kun budt ind på 1 stævne, som afholdes indendørs den 24.02.18. Derudover byder vi også ind på 1 DGI-stævne.

Som noget nyt får vi nu mulighed for at deltage i venskabsstævnet med Ikast og Bording den 24.03.18 på vores hjemmebane. Vi arbejder stadig på at finde dommere, men skulle det ikke lykkes, kunne vi jo spørge de 4 nye dommeraspiranter, om de har lyst til at prøve.

Sluttelig vil vi rette en stor tak til medlemmerne fordi de bidrager til et fremragende sammenhold og flittigt giver en hånd med, når det kræves, og til vore sponsorer for deres uvurderlige hjælp med fine gaver til vore stævner.

Kantineudvalget

Året er gået som det plejer. Vi har haft diverse arrangementer som generalforsamling, kredsforsamling, div. Kurser og konkurrencer. Og vi har stadig plads til mere med den store opbakning vi har til at få hjælp i kantinen. Vi oplever dog at der, i vinterperioden, i visse dage, kan være meget stille i kantinen når der er træning i hallen. Vi vil meget gerne opfordre til at alle hold støtter op om kantinen. Både for det økonomiske men så sandelig også for det sociale i, at vi har en velfungerende kantine.

Vi takker for den grundige rengøring og den skønne julepyntning der igen var nogle frivillige der påtog sig. Det giver nu så skøn en stemning.

Og så vil vi gerne takke Trine, Herdis og Palle for uge efter uge, at tage tjansen med at brygge kaffe og sørge for hyggen i kantinen. Og en tak til Heine for også at hjælpe os, ved at afløse de ”faste” nr de er forhindret i at komme.

Aktivitetsudvalget

Vi har haft et roligt år i år 2017 da der jo var jubilæum. Der har været afholdt arbejdsdag og en julefrokost og vi hyggede til begge arrangementer. Vi har lidt udskiftning da Max Dahl, Ole Hauge og Marianne Kleist er gået ud af udvalget. Vi siger tak for deres engagement gennem årene.
Glædeligt er det at vi allerede har to nye medlemmer, nemlig Lone Hansen og Dorte Jørgensen. Altså er vi nu fire i udvalget og vi glæder os til et godt samarbejde i fremtiden.

Forslag til aktivitetsudvalget: Førstehjælpsaften for dyr.

Bankoudvalget

Vi havde fået tildelt 14 spil i 2017, men ”solgte” 2 til anden klub, da vi frygtede ikke at kunne samle frivillige nok til alle spil.

I år 2018 har vi også fået 14 spil, da en klub yderligere er stoppet p.g.a. manglende frivillige. Klubben havde 24 spil, hvorfor vi er nødsaget til at tage 2 spil mere.

På sigt vil vi komme til at mangle frivillige, da nogen af os er ved at være lidt grå i toppen. Håber nogen er interesseret i klubben.

Jeg har lavet en seddel på alle vores spil, som hænger på opslagstavlen i entreen, hvorfor vi håber at medlemmerne i DcH vil begynde at støtte vores spil i Herning Banko Center, hvilket er til gavn for DcH, Herning Afdeling.

Relevante ad hoc udvalg

Intet nyt

6. Behandling af indkomne forslag

Der er ingen indkomne forslag

 1. a) Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til formanden senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes.

7. Valg af formand/kasserer.

 1. a) På valg er: Formand Flemming Johansen (modtager genvalg)

Flemming Johansen indvælges som formand.

8. Valg af 2 eller 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.

a) På valg er: Rie Simmelkjær (modtager genvalg).

Lise Damsgaard Hansen (modtager genvalg)

Rie og Lise er indvalgt bestyrelsesmedlem for 2 år

9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

1 suppleant: Flemming Koldby (modtager genvalg)

2 suppleant: Erhard Rasmussen (modtager genvalg)

Flemming og Erhard er indvalgt suppleanter til bestyrelsen.

10. Valg af 1 revisor for 2 år.

 1. a) På valg er: Herbert Purr (modtager genvalg)

Herbert Purr er indvalgt til revisor.

11. Valg af 2 revisorsuppleanter.

Erhard Rasmussen (modtager genvalg)

Rita Kristensen (modtager genvalg)

Rita og Erhart er indvalgt til revisorsuppleanter

12. Eventuelt

Fra agilityudvalget

Supplement til beretning: Den 27/7 skal vi til Landsskue og lave opvisning. Alle er velkommen til at melde sig under fanen til opvisningen.

Fra sponsoransvarlig

Hvis nogen kender nogen som kunne være interesserede i at være sponsorer, så vil vi gerne høre fra vedkommende.

Fra Rie Leth Staunstrup

Kan der åbnes op for medlemmer udefra?

Der diskuteres for- og imod. Bestyrelsen tager dette med på næstkommende møde-

Kan der sættes kamera op i hallen?

Dette undersøges og bestyrelsen tager dette med på næstkommende møde

Hvordan gør de andre hold i forhold til efteruddannelse af trænere?

Fra Mette

Foreslår at tombolaen udlodder gavekort til at træne i hallen.

Fra Anita

Kommentar til, at hvis nøgler lånes ud til brug af hallen, så husk at tjekke at hallen er åben.

Ungdomspokalen

Indstilling fra et medlem:

Hun har ligesom jeg selv, gået fra ungdomsholdet til agility let-øvet. Jeg synes hun fortjener pokalen fordi hun møder til alle træningstimer. Hun træner der hjemme med hunden for at blive bedre og bedre.

Hun har helt vildt godt styr på sin hund og hun har siden hun startede på ungdomsholdet været mega god til at styre hunden.

Årets ungdomspokal går til Freja Skak Rasmussen

Uegennyttigt arbejde

Indstilling fra et medlem:

Begrundelsen er at vedkommende gennem mange år har været aktiv på flere fronter for at få DcH Herning til at fungere godt f.eks.

 • Med i træningslederudvalget og lægger hver gang mange kræfter i at få træningsplanen til at gå op
 • Har lavet et utal af oversigter – skemaer og lignende for at have struktur på tingene
 • Ihærdigt arbejdet for at der er orden i Conventus- og vil gerne hjælpe hvis nogen ikke er så dus med det.
 • Er træner – mange gange også med flere hold på samme tid.
 • Hjælper med beregning af resultater ved stævner i klubben.

Der kunne nævnes meget mere, men dette er de vigtigste punkter.

Årets pokal for uegennyttigt arbejde går til Anita Johansen.

 

Tak for god ro og orden

Bestyrelsen

Ved at bruge hjemmesiden accepterer du brugen af cookies mere information

Cookie indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedste oplevelse. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du klikker Accepter herunder, betragtes dette som din accept

Luk