Din lokale DcH afdeling - Hundetræning for alle

Bestyrelsesmøde referat d. 13/01 2020

Nyt fra formanden

Kreds 2 agilitykursus med Ann-Britt i kommende weekend 18-16/1 er aflyst.

Kreds 2 næstformanden går af, grundet sygdom i familien, så der mangles en efterløser.

I el-skabet er udendørslyset blevet tændt, det skal slukkes så det ikke brænder hele tiden. Der er tidsindstillet timer på.

 

Igangværende sager:

 • Ombytning af måtter
  Vi vil få renset de 2 måtter ved kantinen.

 

 • Nye persienner til køkkenet
  De er sat op

 

 • Vandhane i køkkenet
  Den er sat op

 

 • Skur til lydighed
  Bestyrelsen har modtaget prisoverslag på lydighedsskur. Der er spørgsmål som ønskes besvares, så der arrangeres møde med de som har laves overslaget.

 

Nye sager:

 • Bund
  Det vurderes at vores bund stadig fungerer som den skal, selvom der har været meget vand.
 • Generalforsamling
  Drejebog gennemgået

 

Økonomi:

 • Det er lavet færdigt og klar til gennemgang på generalforsamlingen.

Udvalgene:

 • Agility:
  Intet nyt

 

 • Træningslederudvalget:
  Intet nyt

 

 • Rallyudvalget:
  Stævne d. 22. februar planlægges. Der søges efter nyt medlem da Herbert er stoppet.

 

 • Noseworkudvalget:
  Intet nyt

 

 • Aktivitetsudvalget:
  Intet nyt

 

 • Bankoudvalget:
  Intet nyt

 

 • Lydighedsudvalget:
  I gang med at planlægge konkurrence til d. 18./4. C og E konkurrence.  

 

 • Materialeudvalget:
  Der arbejdes med at få bugt med rotterne. De befinder sig i hallen lige pt.

 

 • Kantineudvalget:
  God respons på æbleskivearrangement.

 

 • TRL:
  Intet nyt

 

Evt.

Nyt bestyrelsesmøde aftales efter generalforsamling

Referat bestyrelsesmøde 1.10.2019

Tilstede var: Flemming Johansen, Rie Simmelkjær, Trine Balleby, Anette Becker Berg, Anne Mette Poulsen, Lise Damsgaard Hansen og Inger-Lis Pedersen.

Referent: Inger-Lis

Nyt fra formanden:

 • Aftale med Kamilla Fyrstmann om førstehjælp til hunde man. D. 28.10.2019
 • Kamilla kommer ud en aften hvor man kan få sin hund tjekket igennem, dato kommer senere.
 • Agria kursus, Rie og Inger-Lis deltager lørdag, Inger-Lis deltager søndag

 

Igangværende sager:

 • Penge til opsætning af lys i rallyskuret godkendt.
 • Der er sat et større batteri i uret i hallen.
 • Kort gennemgang af vandingsanlægget. Der kommer nogle ud fra firmaet der har opsat det og forklarer nærmere. De kommer torsdag d. 10.10.2019.
 • Regntøj: der bliver udfærdiget en liste hvorpå man skal krydse af hvilken str. man skal have. Den kommer i klubhuset, hvor der også bliver mulighed for at prøve str. Ønsker man ikke regntøj kan man få julegave i stedet.

 

Nye sager:

 • Trænersituationen i klubben. Vi skal alle have følerne ude for eventuelle emner til trænergerningen.
 • Der udfærdiges fremadrettet en hilsen til DM-deltagerne, som skal være i den kuvert der udleveres til DM.
 • Særskilt regnskab for konkurrencer, dette udfærdiges ikke, det fremgår af årsregnskabet. Vores konkurrencer giver et pænt overskud som vi ikke kan undvære.
 • Formandsskifte, dette offentliggøres på vores facebookside.

 

Økonomi:

 • Medlemstal, der er 328 medlemmer i DcH Herning. Dette er cirka 30 under det forventede.
 • Budgettet kører efter planen.

 

Nyt fra udvalgene:

 • TRL, indbydelse til trænermødet d. 23.10.2019 kommer snarest.
 • AG, vi rykker i hallen den 7.10.2019.
 • Rally, lys i skuret (er på plads) der afholdes møde i næste uge.
 • Lydighed, intet nyt.
 • Nosework, startet begynderhold m. 8 hundefører, og der 10 hunde på øvet hold.
 • Aktivitetsudvalget, i gang med at arrangere julebanko og julefrokost
 • Banko, har haft flere spil med fin overskud og en enkelt med underskud (16,00 kr)
 • Træerne der ligger i skoven bliver fjernet når der er plads på kraftvarmeværket.
 • Okt. Kurset er aflyst, 4 rallykurser, agriakursus 26-27 okt.

Evt:

 • Agilityskab til alle de ting vi har. Sættes op i ¨børnehjørnet¨ i klubhuset.
 • ¨Uenighed¨ mellem 2 hunde. Vi får Helle T på banen.

 Næste møde: onsdag d. 13.11.2019

 

Icon

Referat bestyrelsesmøde 1.10.2019 48.31 KB 11 downloads

...

Holdplan september 2019

Holdoversigt fra sept. 2019 til feb. 2020
Agility holdene får først ny plan til marts 2020.

 

1/9 2019 – 1/2 2020

Periode

Trænere/Hjælpere

Tidspunkt

Hvor

Hvor

Mandag:

 

 

Hal

Ude

Hvalpe 1 – sept. 19

1/9-1/5

Flemming J, Tina, Marianne

18.00-19.00

Ude

Bane 4

NoseWork Begynder – sept. 19

1/9-1/2

Rie S

18.00-19.00

Ude/Inde

Ude/Inde

B/A/E – Lydighed Konkurrence

1/9-1/2

Jonna, Maibritt C

18.00-19.30

Ude

Bane 1+5+6

NoseWork Øvet *Flextræning

1/9-1/2

Anita, Tanja

18.30-20.30*

Ude/Inde

Ude/Inde

D/C – Lydighed Konkurrence 1 (Ø)

1/9-1/2

Dorthe

18.00-19.00

Ude

Bane 1+5+6

D/C – Lydighed Konkurrence 2 (B)

1/9-1/2

Dorthe, Sanne

19.45-20.45

Ude

Bane 1+5+6

Agility – Konkurrence 2

1/9-1/3

Pia, Rie L

18.00-19.45

Hal1+2+3

AG 1+2

Agility – Konkurrence 4

1/9-1/3

Heidi, Emilie

20.00-21.00

Hal 3+½2

AG 1

Pre Agility + Agility Grundlæggende

1/9-1/3

Mette, Heine, Inger-Lis

20.00-21.00

Hal 1+½2

AG 2

Tirsdag:

 

 

 

 

 

Familiehundehold

1/9-1/2

Annette C, Lisa

17.30-18.30

Hal 3

Bane 1a

Hvalpe 3 +6 mdr. – sept. 19

1/9-1/5

Gitte, Sandie

18.00-19.00

Hal 2

Bane 4

Hvalpe 1 – maj. ’19

1/6-1/12

Helle T, Hanne T

18.30-19.30

Hal 1

Bane 1a

ABC Lydighed 2

1/9-1/2

Ulla

18.30-19.30

Ude

Bane 1b

Onsdag:

 

 

 

 

 

Hvalpe 2 – sept. ’19

1/9-1/5

Susanne, Rita

18.00-19.00

Ude

Bane 4

ABC- lydighed 1

1/9-1/2

Flemming K

18.00-19.00

Ude

Bane 1b

Pre-Lydighed

1/9-1/2

Morten P, Bjarne, Jette

18.30-19.30

Ude

Bane 1a

Rally Konkurrence 3

1/9-1/2

Dorthe, Ann, Anine

18.30-19.30

AG 1+2

Bane 2+3

Agility Konkurrence 1

1/9-1/3

Morten J.

18.00-19.45

Hal 3+½2

AG1

Agility Øvet

1/9-1/3

Kirsten, Helle S, Lise

18.00-19.00

Hal 1+½2

AG2

Agility Let Øvet

1/9-1/3

Helle M, Claus

19.15-20.15

Hal 1+½2

AG2

Agility Konkurrence 3

1/9-1/3

Henriette S, Majbrit L

19.45-21.15

Hal 3+½2

AG1

Torsdag:

 

 

 

 

 

Ungdomsholdet

1/9-1/2

Gitte

18.00-19.00

Hal 3

AG1

R·A·L Motionshold

1/9-1/2

Anita

18.30-19.30

Ude

AG2+Bane 4b

Begynder +8 mdr. – sept. 19

1/9-1/2

Gitte, Amalia

19.15-20.15

Hal 3

Bane 4b

Rally Konkurrence 2

1/9-1/2

Erik

19.30-20.30

Hal 1

Bane 2

Rally Konkurrence 1 + RUK

1/9-1/2

Dorthe, Sanne, Helle K

18.00-19.00

Hal 1

Bane 2

Rally Begynder 1 – sept. 19

1/9-1/2

Rie S

18.00-19.00

Hal 2

Bane 3

Rally Begynder 2 – sept. 19

1/9-1/2

Thomas, Heidi W

19.30-20.30

Hal 2

Bane 3

Fredag:

 

 

 

 

 

Klikkerhold Øvet

1/9-1/2

Maibritt C (kontaktperson)

16.30-18.30

Hal1+2+3

Frit

 

 

 

 

 

 

Orlov: Anne-Mette, Anette BB, Jytte, Helle S (til uge 42), Helle H (vinter), Erhard

Bestyrelsesmøde 13.06.19

Referat

Nyt fra formanden

Kredsrådsmøde d. 3.6:

Kredskasserer fortsat syg og opgaverne løses ad hoc.

Landskasseren er stoppet og suppleant indkaldt.

Priser på forplejning er justeret.

Der arbejdes på et nyt regnskabsprogram.

 

Igangværende sager

Vandingsanlæg i hallen

Der arbejdes videre.

 

Rally skur

Byggetilladelsen er kommet igennem og vi arbejder på, at få den bedste pris i land.

 

Nyt ur til hallen

Afventer

 

Hjertestarter til klubben

DcH Herning er i den fantastiske situation, at vi får doneret en hjertestarter. Dette tilbud er vi meget taknemmelige for og glæder os over, at kunne hænge en hjertestarter udenpå klubhuset.

 

Økonomi

Medlemstal

Der er pt. 287 medlemmer.

Budget

Budget gennemgås

Nyt fra udvalgene

Træningsledersudvalget

Hvalpe/unghundetrænere skal afholde en aften hvor der demonstreres hvilke grene vi har i klubben, så de kan få mulighed for at vælge ind på gren til fremtidig træning. Aftenen bliver d. 25/6-19.

Snarest skal alle trænere melde ind på, hvilke hold de ønsker fremadrettet.

Der afholdes efterårstrænermøde d. 23.10.19.

 

Agilityudvalget

Der afholdes stævne på søndag i Ikast.

Vi laver opvisning på landsskuet og der bliver også repræsenteret andre grene.

 

Rallyudvalget

Der er 2 hele nye skiltesæt i hallen, som kan benyttes. Til August er der 5-6 af de gamle sæt tilgængelige også. Når de lånes er det vigtigt, at de afleveres aftørret og i numerisk orden.

 

Lydighedsudvalget

Alle lydighedstrænere var til møde omkring holdfordeling. D- holdet og C-holdet bliver slået sammen og A-holdet og B-holdet bliver slået sammen, fra 1. september.

På pre-lydighed skal hundefører kunne træne i 3 måneder.

Der afholdes C- og B konkurrence lørdag d. 10. august.

 

Noseworkudvalget

Klubmesterskab afholdes mandag d. 17.06.19 i- og omkring DcHs arealer. Grunden til, at Nosework vælger, at afholde klubmesterskab denne dag er, at hundeførerne på holdet også deltager på andre hold og derfor alligevel kommer til den fælles klubmesterskabsdag.

 

Aktivitetsudvalget

Der er planlægning i gang hen imod aktivitetsdagen d. 30. juni 19.

 

Bankoudvalget

Der har været et enkelt spil med tab. Ellers intet nyt.

 

Materiale

Der er sat nyt jul på rally-vognen.

Vi har problemer med vores traktor da der er reservedele som vi venter på, så den kan blive klar igen. Vi har derfor fået klippet vores græs af kommunen de seneste uger.

 

Kantinen

Intet nyt

 

Evt.

Intet nyt

 

Næste møde

Næste møde afholdes d. 19.08.2019 med start klokken 18.00

Bestyrelsesmøde 01-05-19

Referat

 • Nyt fra formanden
  • Kredskasseren.
  • Ulla Pedersen er desværre sygemeldt, der arbejdes på at finde en midlertidig løsning.

 

 • Igangværende sager
  • Vandingsanlæg til hallen.
  • Vi har haft besigtigelse af VVS installatør og afventer endelig tilbud
  • Hvalpe kravlegård.
  • Er færdig. Stor tak til alle medhjælpere.
  • Rally skur.
  • Der skal søges byggetilladelse. Dette er i gang. Der skal laves overslag på prisen
  • Nyt ur til hallen.
  • Intet nyt
  • Hjertestarter i klubben.
  • Vi har ikke planer om at købe en ny. Der henvises til Bravida og Stark. Der hænger èn som er tilgængelig døgnet rundt.
  • Skift/rengøring af måtter.
  • Vi har vurderet at dette ikke er nødvendigt

 

 • Nye sager
  • Synlighed i bestyrelsen.
  • Vi arbejder på sagen
  • Fælles arrangement.
  • Vi ønsker et fælles arrangement for konkurrencehold som ikke ligger når det er blevet dårligt vejr. Der holdes derfor fælles klubmesterskab fredag d. 21-6 for alle grene.

 

 • Økonomi
  • 287 stk.
  • Budget.
  • Ok. 
 • Nyt fra udvalgene.
  • Træningslederudvalget: Intet nyt
 • Agilityudvalg: balancen er afleveret til rep.
 • Rallyudvalg: intet nyt
 • Lydighedsudvalg: møde med trænere 22-5.
 • Noseworkudvalg: intet nyt
 • Aktivitetsudvalget: god aften med banko, fint fremmøde. Aktivitetsdag 30-6
 • Bankoudvalg: et spil med overskud
 • Materiale: fyldt huller på p-plads, renset afløb.
 • Kantinen: DGI stævne afviklet
 • Evt

 

 • Næste møde 13-6 ved Annette BB

 

 

 

Bestyrelsesmøde referat 02-04-19

Nyt fra formanden

 • Landsmødet 16-3

Inger-lis og Flemming har været afsted og havde et godt møde. Der er ikke kontingentstigning og mødet forløb fredeligt uden de større temaer. Økonomien ser fin ud.

 

Igangværende sager

 • Vandingsanlæg til hallen

Der er undersøgt et tilbud som virker rigtigt. Vi skal have indhentet den reelle pris, da den indhentede pris er et overslag. Vi arbejder videre med aftalen.

 • Hvalpe kravlegård

Alt er godt. Den bliver færdig inden 1. maj.

 • Rally skur

Det indledende arbejde er begyndt og det forventes, at skuret skal blive færdigt inden sommeren.

 • Nyt ur til hallen

Vi kan få et ur til hallen som går på 220 v. Vi arbejder videre med opgaven for det ur vi har nu, det taber hurtigt batteri.

 • Skab til Nose Work

Det er sat op og er nu også fyldt op. Nosework hundeførerne er glade.

 

Nye sager

 • Hjertestarter i klubben

Vi har ikke nogen hjertestarter længere her i klubben. Vi undersøger hvordan vi får erhvervet en til klubben igen. Der henvises midlertid til hjertestartere ovre på den anden side af vejen ved Bravida.

 • Fastsættelse af kontingent for begynderhold

Fremadrettet har vi et hvalpehold som varer 6 mdr. frem for de 3 mdr. som det varede tidligere. Prisen for de 6 mdr. vil være 1100 kroner.

 

Økonomi

 • Budget

Vi har 266 medlemmer pt.

 

 

Nyt fra udvalgene

 • Træningslederudvalget

Den nye holdstruktur som starter til 1. maj er under fuld opbygning.

Næste trænermøde er d 23 -10

Vi er udfordret på trænersiden, for Jette Purr stopper med Hunde for sjov holdet. Vi har ikke nogen erstatning, så foreløbig kører det videre med selv træning.

 • Agilityudvalg

Vi har afholdt stævne og det forløb super godt. Vi fik positive tilbagemeldinger.

En af vores balancebomme er gået i stykker og vi undersøger om vi skal reparere den balance vi har eller om vi skal investere i en ny.

 • Rallyudvalg

Ann Mariboe er indtrådt i udvalget.

Vi er færdige med beskrivelser af den nye holdstruktur og vi mangler den røde tråd fra de andre udvalg, så vi kan lave et set-up som fungerer.

På lørdag er der stort rally-konkurrence og vi glæder os.

De nye skilte er på vej og vi glæder os til, at få dem hjem.

 • Lydighedsudvalg

Vi har fået nye letvægtsskjul og dem er vi rigtige glade for.

 • Nose Work udvalg

Vi har haft de 2 første møder og lavet den røde tråd i beskrivelse af den nye holdstruktur for begynder- og øvet holdene. Vi har planlagt en fællestræning d. 13./4. fra. Klokken 10.00-12.00 for begge hold samlet.

På øvet hold er vi på udebane 1 gang i måneden.

 • Aktivitetsudvalget

Der er sendt liste ud over årets aktiviteter. Der er banko d. 26. og vi glæder os til at afholde de forskellige arrangementer.

 • Bankoudvalg

Der har været spil med gevinst og det går godt.

 • Materiale

Lamperne nede ved Hallen har været defekt, de er nu repareret og virker igen.

 • Kantinen

Dommermøde og rallykonkurrence har været afholdt og er gået godt. Til DGI rally konkurrence her i weekenden skal der ligeledes være betjening i kantinen.

 • PR

Der var en artikel i Herning Folkeblad som beskrev Mette Bergers deltagelse i Crufts i England.

 

Evt.

 

 • Udlejning af hallen

Vi planlægger, at lave et koncept til udlejning af hallen, når det igen bliver sæson for brug af hallen

 • Skift af måtter

Rengøringen vil gerne have skiftet de løse måtter for de er ikke længere lette at støvsuge. Vi undersøger pris og udvalg.

 

Næste møde

 • Næste møde finder sted d. 01./5-2019

 

Punkter til næste bestyrelsesmøde:

 

Synlighed i bestyrelsen

Fælles arrangement senere på året (klubmesterskab)

Referat af bestyrelsemøde 11.02.2019

 1. Konstituering af bestyrelsen
 • Næstformand:

Ane-Marie Simmelkjær

 • Sekretær:

Lise Damsgaard Hansen

 • Kantineansvarlig:

Trine Balleby

 • Materialeansvarlig:

Trine Balleby

 • Sponsor ansvarlig:

Inger-Lis Pedersen/Lise Damsgaard Hansen

 • Hjemmeside/facebook og PR ansvarlig:

Helle Troelsen/Lise Damsgaard Hansen

 • Repræsentanter til udvalg:
 • Træningslederudvalg:

Anne-Mette Zahrtmann Poulsen

 • Agilityudvalg:

Inger-Lis Pedersen

 • Rallyudvalg:

Anette Becker Berg

 • Lydighedsudvalg:

Flemming Johansen

 • Noseworkudvalg:

Ane-Marie Simmelkjær

 • Aktivitetsudvalg:

Anette Becker Berg

 • Bankoudvalg:

Inger-Lis Pedersen

 

 1. Igangværende sager
 • Evaluering af generalforsamling

De forslag bestyrelsen fremlagde, blev gennemført med stort flertal. Vi arbejder videre med de forslag og kommentarer som afstedkom af generalforsamlingen, gennem det kommende år.

 

 • Vandingsanlæg til hallen

Vi undersøger nærmere for at være sikker på, at vi har det rette tilbud indhentet.

 

 • Hvalpe kravlegård

Vi afventer at frosten forsvinder, så går vi i gang med at sætte den op.

 

 • Rally skur

Der arbejdes på, at opstille et skur med indgang i begge sider.

 

 • Rally skilte

Det er bestilt 8 sæt.

 

 1. Nye sager
 • Skab til nosework

Vi opstiller skab til Nosework i det lille mødelokale. Der kommer lås på, så der kan være samling på alle tingene.

 

 • Rengøring -standart i klubhuset

Da vi har et klubhus hvor hunde er velkomne, mener vi at én rengøring i ugen bør være tilstrækkeligt.

 

 1. Økonomi
 • Budget

Bestyrelsen vil have fokus på at budgetterne overholdes.

 

 1. Nyt fra udvalgene.
 • Træningslederudvalget

Der var møde d. 5. februar og der er trænermøde d. 26./2.

Anita og Gitte er på genvalg og vil gerne vælges ind igen.

Der skal snakkes pre-hold og  strukturændringer for holdene

 • Agilityudvalg

Der har lige været afholdt møde og vi er nu klar til konkurrence til marts. Der er lavet et stativ i armeringsnet. Den er til fri afbenyttelse for andre.

Vi vil gerne anmode om at få flere skillevægge nede i hallen

 • Rallyudvalg

Der er hjemmestævne d. 23./2. og vi er klar. Vi mangler dog bemanding i kantinen, det vil vi gerne have hjælp til. Kantineansvarlig er på sagen.

Vi har kun 1 hæderspokal og vi vil gerne udvide så der kommer flere kategorier at uddele pokaler i. Rallyudvalget laver kriterierne for at modtage pokalerne.

 • Lydighedsudvalg

Intet nyt

 • Nosework

Intet nyt

 • Aktivitetsudvalget

Intet nyt

 • Bankoudvalg

Der har været spil med overskud.

 • Materiale

Et ur til Hallen (220 volt) er til at skaffe for en rimelig pris og det giver os mulighed for, at slippe for at skifte batterier i det ur vi har nu. Vi undersøger nærmere.

Lyset ned til hallen virker ikke altid når det skal. Det undersøger vi nærmere.

 • Kantinen

Vi arbejder på, at gøre det mere overskueligt at se hvilke produkter der kan købes.

 

 1. Evt

 

 1. Næste møde

Næste møde afholdes d. 2/4- 2019

 

Referat Generalforsamling 2019

Mandag d. 28. januar 2019

Deltagende. 65 personer

 1. Valg af dirigent.

Dirigent for årets generalforsamling bliver Herbert Purr.

 1. Beretning af foreningens formand, Flemming Johansen

Årets Landsmøde i DcH, som er det der svarer til en generalforsamling, forløb roligt. Der har været en del udskiftning på posterne de sidste år, både Landsformanden, kasseren og flere kredsformænd er nye i Hovedbestyrelsen. Så det afspejler nok at man lige skal ind i tingene. Økonomien ser fornuftig ud og kontingentet forblev derfor uændret. Medlemsmæssigt kom vi ud af 2018 med en fremgang på 192 medlemmer til i alt 12.616.

Her i kreds 2 havde vi desværre tilbagegang, et minus på 53 medlemmer så vi nu er 1.712. Ellers var forårets største opgave at finde en ny kredsformand. En tung post som involvere en del møder, heraf flere hele weekender og mange organisatoriske opgaver. Men efter 2 ekstraordinære generalforsamlinger lykkedes det at få valgt Gitte Christensen fra Grindsted/Billund. Økonomien er meget positiv så heller ingen kontingent stigning her.

Her i vores egen klub har vi desværre bidraget med tilbagegangen. Efter to år med henholdsvis 374 og 377 medlemmer kommer vi ud af året med 347 medlemmer, et minus på 30 i forhold til 2017. Vi er meget afhængige af antallet af trænere som har lyst til at træne hvalpe og voksen begynder hold. Der er nogle faste trænere og heldigvis melder der sig nogle som gerne vil tage en ekstra tørn med begynder holdene.

Her i starten af 2019 har vi 32 forskellige hold og 60 trænere, aspiranter og hjælpetrænere. Det er et kæmpe arbejde at få koordineret alle ønsker fra trænere og hundefører, for der er rigtig mange, så en stor tak til Træningslederudvalget for det kæmpe arbejde i udfører får at få det hele til at hænge sammen.

I løbet af året er der selvfølgelig en afgang af trænere og frivillige men heldigvis er der også en tilgang af nye, dette betyder at vi formår at holde en stab på ca. 75 frivillige.

I løbet af året har vi også afviklet stævner. Det har som sædvanligt kørt på skinner. Stor tak til udvalgene Agility, Rally, Lydighed og kantinen for det store arbejde i ligger i det.

Vi har ikke haft de store investeringer i år. Vi har fået monteret en infoskærm så vi har mulighed for at få informationer ud til alle der kommer ind i klubben. Et nyt komfur og en ny computer er det også blevet til. Vi har arbejde med muligheden for at dræne arealet mellem hallen og agilitybanen. Rent teknisk kan det godt lade sig gøre, men da det koster ca. 80.000 kr. plus nogle løbende udgifter har vi søgt Herning Kommune og DGI om tilskud, men har fået afslag begge steder. Vi er ikke parat til selv at bruge så mange penge på projektet så derfor har vi valgt ikke at gå videre med det på nuværende tidspunkt.

Ellers har året jo selvfølgelig stået i DM´s tegn. Vi havde vores første møde i december 2016. Her fik vi sammensat det hold på 17 personer som skulle udgøre konkurrenceledelsen. Alle havde deres eget ansvarsområde, lige fra IPO til rengøring af toiletter. Vi har heldigvis stor erfaring i at afholde konkurrencer, så den store udfordringen var helt klart alt det andet som vi ikke rigtig vidste noget om, indkvartering, parkeringsareal, sponsorer, bespisning – hvor mange sandwich skal man smøre til 7-800 mennesker? Er der strøm nok til det hele? Ja der var nok at tage fat på. Og så skulle der også lige findes 160 hjælpere.

Men som tiden gik, så blev det klart, at hver gang vi havde fællesmøde så var alle kommet lidt videre og havde fået løst de værste problemer, og til sidst var alt klar.

Stor tak og ros til alle i konkurrenceledelsen for et fantastisk godt stykke arbejde. Naturligvis også en stor tak til alle de 165 hjælpere som meldte sig under fanerne, det er da dejligt at det stadig kan lade sig gøre at få frivillige til at stille op når det gælder.

Hvordan gik det så ? det gik selvfølgelig fantastisk. Vi har kun fået ros og ingen ris. Selv Landsudvalgene har ikke haft noget at klage over, det kørte bare på skinner. Jeg ved godt, at der var nogle som i starten var skeptiske over, hvorvidt vi kunne holde et så stor arrangement på vores egne arealer, men det var netop styrken i det. God tid til at klargøre tingene. Kort afstand imellem banerne, en hal fyldt med en leben af mennesker som hyggede sig, når der ind imellem kom en regnbyge. Ingen lange køer for at købe en frankfurter, masser af skraldespande på pladsen, som betød at der ikke var noget affald som skulle samles op bag efter.

Tak til vores hovedsponsor, Arion, som blandt andet sponserede en jakke til alle hjælpere, og til alle de andre sponsorer som bidrog med annoncer i programmet og gaver til tombolaen. En tombola som i øvrigt solgte 2000 lodder hver dag og var udsolgt begge dage.

Så alt i alt en stor succes, og vi kan alle være stolte over at have arrangeret en af de bedste DM konkurrencer der er blevet afholdt i DcH.

Vi fik også hevet et par flotte resultater i land, èt danmarksmesterskab til Morten Juhl Hansen i agility og en 2nd i rally til Mirjam Dam Andersen. Stort tillykke til begge med det flotte resultat.

Og så pludselig, efter knap 2 års forberedelser, var det hele overstået, lidt oprydning, og så kunne vi slappe lidt af, inden dagligdagen igen meldte sig.

Hvis vi skal kigge lidt frem imod hvad 2019 bringer, så håber vi selvfølgelig at vi kan fastholde medlemstallet på det nuværende niveau. Vi skal selvfølgelig pleje vores nuværende medlemmer, men det er også vigtigt at få det nødvendige antal nye hvalpeejere, ind i klubben, det er dem som er starten af fødekæden op af i systemet, både som hundefører men også som frivillig i klubben.

I træningslederudvalget arbejdes der på en ny struktur for begynderholdene, som forhåbentlig kan være med til at fastholde flere hundefører i klubben.

Et af de nye tilbud vi har er NoseWork. En disciplin som breder sig hurtigt i hundekredse. DKK er langt fremme med uddannelse af trænere og dommere til konkurrencer og i DcH er man også efter lidt start vanskeligheder kommet i gang. Ingen tvivl om at dette vil brede sig og at vi snart ser de første konkurrencer i DcH. Her i klubben har vi været i gang et stykke tid og vi har nu et øvet hold og et nyt begynder hold som starter til februar. Ligesom vi så det med opstart af Rally, så kræver det nogle ildsjæle som brænder for det og nogle hundefører som har lyst til udfordringen. Vi fremsætter derfor et forslag om etablering af et fast NoseWork udvalg.

Lige nu arbejder vi på en plan om at etablere et permanent vandingsanlæg i hallen. Det har vist sig at være ret resurse krævende at vande hallen manuelt. Det skal jo foregå om dagen og i weekender og vandingsmaskinen skal startes og der skal slukkes for vandet igen når den er færdig.

Det er lidt bekosteligt at etablerer og vi fremsætter derfor et forslag til vedtagelse senere i aften.

Der arbejdes også på at etablere en indhegnet kravlegård til hvalpe og et nyt skur til rally, så de kan opbevarer deres udstyr ude ved banerne.

Til sidst skal der lyder en stor tak til alle vores frivillige for det store stykke arbejde i lægger i klubben. Jeg håber i har lyst til at fortsætte, for uden jer har vi ingen klub.

 1. Regnskabsaflæggelse af foreningens kasserer, Ingerlis Pedersen

Budget for kommende år fremlægges for generalforsamlingen til udtalelse.

Kommentarer:

”hvorfor får vi ikke penge fra spillerforeningen, det plejer vi? ”

”Det får vi ikke fordi fordelingen af penge, fra politisk side, er lavet om og vi får derfor ikke tilskud. Vi skal søge gennem DGI. Det gjorde vi men fik ikke tilskud i 2018. ”

”Der er afsat penge til rengøring af klubhuset. Bliver der afsat større beløb så vi kan få rengjort vores klubhus oftere – det virker ikke tilstrækkeligt. ”

”Bestyrelsen medtager forslaget til videre bearbejdning. ”

”Hvordan kan det være, at der er sat så få penge af til vedligehold af klubhuset?”

”Det er fordi vi de seneste år har renoveret en del på klubhuset og den slags påregner vi ikke i 2019. ”

 1. Fastsættelse af kontingent efter indstilling fra bestyrelsen

-Bestyrelsen foreslår: at det hæves med 25 kroner.

-Generalforsamlingen foreslår: at det hæves med 50 kroner.

50 kroner vedtages.

 1. Nyt fra de faste udvalg

Træningslederudvalget

2018 har budt på de sædvanlige opgaver med at få træningsplanen til at gå op, finde trænere til de forskellige hold, og fortsat kunne tilbyde et bredt sortiment af hundetræning.

Vi startede med 28 hold i februar 2018 – og sluttede med 35 hold i september. Med 50 trænere i februar og 55 trænere i september.

Derudover har vi 2018 stillet forslag til bestyrelsen og fået godkendt at når trænere stopper efter +10 år i klubben, at der så bliver givet en tilkendegivelse.

Der er taget emner op som reduceret kontingent for ungdomsholdet og retningslinjer for trænerorlov.

I november afholdte vi Agria kursus – et brush up kursus for trænere/instruktører, som vi kaldes fremover. Der er lavet en lukket facebookgruppe fra træningslederudvalgets side så der er mulighed for i et lukket forum at kunne dele information med instruktører hjælpetrænere og assistenter.

2018 har selvfølgelig også været præget af DM, så vi har forsøgt at holder møder på et minimum, da alle har haft travlt med DM. Der bliver fortsat afholdt 2 træner møder om året – et i starten af året og et i efteråret.

Det vil fortsat være sådan at vores trænermøde i efteråret vil have et tema. I efteråret havde vi besøg fra Herning dyrehospital og snakkede første hjælp til hunde, derudover en praktisk del hvor vi blandt andet fik mulighed for selv at prøve kræfter med poteforbindinger.

Det næste træner møder ligger i februar og vi vil fremover variere den ugedag hvor mødet ligger for at det ikke altid skal gå udover dem som træner om mandagen.

I år (2019) kommer vi til at arbejde med ”Fastholdelse af medlemmer efter begynderholdene”, vi skal kigge på strukturen og selvfølgelig fortsat have træningsplaner mm til at gå op.

Lidt statistik: Ca 2/3 af hvalpeholdene fortsatte Ca ¾ af unghundeholdene fortsatte Ca ½ af voksen begynder fortsatte Der har over 10 mdr i 2018 i gennemsnit været: 94 Hundefører i agility 44 hundefører i lydighed 42 hundefører i rally 57 hundefører på motionsholdene 80 hundefører på begynderholdene

 

Lydighedsudvalget

Lydighedsudvalget har i foråret fået afholdt flere kurser for hundefører i spor og rundering.

I marts havde vi vores årlige venskabskonkurrence. Desværre lykkedes det ikke at få pokalen hjem denne gang.

Pga DM var der ingen kredskonkurrence i september som normalt. Så vi sluttede året af med klubkonkurrence.

Vandrerpokaler som uddeles til årets bedste hund i klasserne.

Det er gennemsnittet af de 3 bedste konkurrence resultater i årets løb

C-klassen ingen

B-klassen Bjarne Meyer Jørgensen med Dusty 147.50 point

A-klassen Jytte Bækgård 251.20 point

E- Klassen ingen

Til sidst vil jeg på udvalgets og ikke mindst på hundeførernes vegne sige tak til alle de frivillige som stiller op og bruge deres tid som hjælpere til konkurrencerne.

 

Agilityudvalget

I 2018 har vi haft et stabilt til let stigende antal agilityudøvere.

Vi vil rigtig gerne tilbyde flere hold, men vi har store udfordringer med at finde det nødvendige antal trænere. Et par af vores trænere er stoppet eller holder pause og der skal tænkes kreativt for at få puslespillet til at gå op.

Vi har hverken fra klubben eller fra vores side haft kurser i 2018 – til gengæld har vi været så heldige at nogle initiativrige personer har arrangeret kurser med Tom Mercebach, Natacha Gjerulff og Ann- Britt i hallen i løbet af året.

Til DM i 2018 var vi så dygtige at vi endnu en gang fik en danmarksmester i agility stor hund i klubben, nemlig Morten Juhl Hansen – kæmpe stort tillykke til ham. Nr 2 var også fra Herning, nemlig Kim Gravlund- Krat. Ligeledes var nr 4 og 5 i stor hund fra Herning -Tillykke til jer 🙂

Ligeledes var alle 3 kredsmestre fra Herning, nemlig Heidi Bjerre Poulsen, Helle Madsen og Marie Kaspersen. Tillykke også til jer 3

Da DM skulle afholdes i Herning og oven i købet på vore egne arealer, fik vi lidt af en udfordring. De forgangne mange år har agilitydelen været afholdt på helt plane og fine boldbaner. Nu skulle vi så til at forvandle en tidligere komark til agilitybane. Vi mødte stor velvillighed hos kommunen, som kom og vertikalskar stykket 2 gange og tromlede en gang. Det endte med at Heine (af egen lomme) købte en betontromle og tromlede stykket flere gange, ligeledes blev græsset klippet tit i månederne op til DM – 1000 tak for Hjælpen Heine

I løbet af året har vi holdt 3 konkurrencer – 2 i marts for hhv store og mellem/små hunde med ca 220 deltagere i alt samt i juni med ca 120 deltagere. Desuden har vi holdt sommerafslutning og klubkonkurrence.

Som følge af nye regler bliver vi nødt til at investere i enkelte nye forhindringer idet feks flyvets og hjulets udformninger er/bliver ændret.

Tak fra agilityudvalget

Årets agilityhund lille- Majbritt Hald Løvstad

 

Rallyudvalget

Sidste års medlemstilbagegang er ikke bare stoppet, men er vendt til en lille fremgang, og vi har p.t. 45 medlemmer, hvoraf 27 går på konkurrencehold, og der står yderligere 6 på ventelisten. På instruktørfronten er vi godt med, idet Helle Kristensen er indtrådt i instruktørstaben. Det betyder, at vi nu har 8 uddannede og 2 hjælpere. Flere af vore instruktører har været på kurser for at dygtiggøre sig, og vi fik uddannet hele 3 nye dommere. Det var Anette B. B., Anne-Mette Poulsen og Poul Hansen. TILLYKKE!

Med det formål at a’jourføre ”Den røde tråd” har vi haft 2 instruktørmøder, hvor vi udvekslede erfaringer.

I 2018 havde vi 2 deltagere med til DM på hjemmebane, og bedst klarede Mirjam D. Andersen sig, idet hun kom på podiet med en flot 2. plads – kun 1 sølle point fra 1. pladsen. FLOT – TILLYKKE! Anette Nielsen havde også kvalificeret sig, men hun sluttede længere nede i rækken. Vores DM arrangement på hjemmebane forløb helt perfekt, og vi havde et fint samarbejde med DcH’s rallyudvalg. Vi skal også huske at sige TAK til de hjælpere, der velvilligt stillede op den week-end.

Det gik knapt så godt i DGI-turneringen, hvor vi måtte aflevere pokalen til Ikast.

Klubmestre blev i år: Forts: Susanne Rohde / Aslan Begynder: Anne-Mette Poulsen / Marley Øvet: Ingen

Ekspert: Herbert Purr / Rossini Champ: Mirjam D. Andersen / JoJo RUK: Eva Sørensen / Emma

Venskabsstævnet blev desværre aflyst, fordi vi ikke kunne finde en dommer.

Den store udfordring i 2019 bliver den med spænding imødesete ændring af rally-programmet, som nu er en realitet. Ændringerne blev offentliggjort den 07.01.19, og der har været info møde på Fyn den 26.01.19. Der er endvidere berammet kurser for både instruktører og medlemmer her i Herning i foråret. På vores næste instruktørmøde for vore egne trænere, vil vi lægge en strategi for, hvorledes vi sikrer en ensartet indlæring af de nye skilte. En af konsekvenserne bliver, at vi skal have fremstillet flere nye sæt rallyskilte, og vi har indarbejdet et beløb i budgettet sammen med et beløb til et nyt rallyskur.

Vi har længe puslet med tankerne om en strukturændring, så vi på et tidligere tidspunkt i hundeførernes uddannelse får mulighed for at målrette uddannelsen mod rally, for de medlemmer, der allerede på et tidligt tidspunkt har valgt at gå rallyvejen. Vi er faktisk allerede klar til at drøfte forskellige muligheder med TRL udvalget.

M.h.t. stævner har vi budt ind på de 2 traditionelle DcH-stævner og et DGI-stævne, og så må vi se, om venskabsstævnet kan afvikles i år.

Vi følger løbende med i udbuddet af kurser, og vi opfordrer igen vore instruktører til at deltage, så vi til stadighed har en veluddannet stab af instruktører.

Sluttelig vil vi rette en stor tak til medlemmerne fordi de bidrager til et fremragende sammenhold og flittigt giver en hånd med, når det kræves, og til vore sponsorer for deres uvurderlige hjælp med fine gaver til vore stævner.

 

Kantineudvalget 

Årsberetning for kantinen 2018

Ja sidste år sagde vi at der var plads til mange arrangementer. Og vi har haft mange forskellige begivenheder I løbet af året. Div. Stævner, uddannelser og kurser, både interne og eksterne. Vi har så desværre også oplevet at det kan være svært at finde frivillige til at hjælpe under disse arrangementer og det håbe vi selvfølgelig vil ændre sig I årene fremad.

Det var dejligt at opleve, hvor mange der deltog I holdenes juleafslutning med gløgg og æbleskiver, og ikke mindst Vores julefrokost. Det er skønt når der er liv I kantinen og det giver et godt sammenhold mellem medlemmer og trænere.

Nyanskaffelse til kantinen har I år været et nyt og moderne komfur med induktion. Så derfor også nye gryder og pander.

Mobilpay er nu fuldt oppe at køre.

Til slut vil jeg gerne takke Trine, Herdis og Palle for at stå I kantine og servicerer os andre uge efter uge. Og Heine for at træde til når der skal byttes lidt under ferier m.m.  Og så har vi jo fået tilsagn fra Carsten til at han vil tage kantinen om mandagen, når der vel at mærke, ikke er fodbold der skal passes ? og igen har Heine sagt ja til at hjælpe ved Carstens fravær.

 

Aktivitetsudvalget

Tak for godt samarbejde i Aktivitetsudvalget. Der er 3 nye som har meldt sig, til at være med i arbejdet i aktivitetsudvalget og vi glæder os til at se hvilke gode ting I finder på.

Vi har afholdt rengøringsdag og da var ikke alle enige om datoen, så ikke mange dukkede op. Der blev dog gjort rent og fældet en masse træer.

Vi afholdt også julefrokost. Her var alle derimod enige om datoen og mange medlemmer deltog i en herlig stund.

kommentar: Der er nye kræfter der har meldt sig: Nye i aktivitetsudvalget er Rikke H, Hanne J, Charlotte N.

 

Bankoudvalget

Vi har i 2018 haft 14 spil, hvor vi lavede et overskud på selve spillene på ca. kr. 14.000,- og kr. 20.000,- fra Spillerforeningen, som I kan se af regnskabet.

Vi har i 2018 været 12 personer på holdet til at hjælpe, som jeg gerne vil sige stor tak for opbakningen.

Håber I alle vil fortsætte i 2019.

Tak.

 

         Træningslederudvalget uddeler pokal for ”årets træner”

Pokalen er en vandrepokal og tildeles den træner, der i årets løb har ydet en ekstraordinær indsats for klubben og dens medlemmer.

Årets træner 2018 er en person som gennem mange år har haft hold i DcH Herning og har været medvirkende til at hundesporten i klubben og klubbens trænere har udviklet sig.

Det er en træner som,

– Har engagement og udstråler dette

– Kan hjælpe og støtte i medgang og modgang

– Er en god kammerat

– Kan tage en beslutning og stå for konsekvenserne

– Kan kommunikere og formidle på udøvernes niveau

Som årets træner skal man jo have gjort noget ekstraordinært inden for året der er gået og træningslederudvalget har i år valgt at indstille denne træner, fordi han

har medvirket til at være opsøgende for træningsmetoder og som kursusholder. Været medvirkende til at der er opnået resultater indenfor allerhøjest niveau. Det lykkedes at have fået 1 af hans hundeførere på sejrspodiet ved DcH DM i 2018.

Årets træner er Erik Pedersen.

Tillykke.

 

 1. Behandling af indkomne forslag

Forslag fra Bestyrelsen:

”Generalforsamlingen godkender at der bruges et beløb på ca. 100.000 kr på et vandingsanlæg i hallen.”

Kommentarer: ”Kan det frostsikres?” ”Ja, det tømmer sig selv.”

”Bruger vi også Hallen om sommeren?” ”Det skal vandes hele året rundt for at bunden bliver ved at være god. ”

”Dræning af arealerne vil vi hellere bruge pengene på. ”

”Bunden skal vedligeholdes for, at vi lige skal passe på bunden.”

”Kan der komme flere indtægter, så vi kan bruge disse indtægter på et vandingsanlæg? ”

”Kan vi få lys på de baner som er længere nede på arealet, så vi kan bruge de baner om vinteren?”

”Kan vi få flere oplysninger omkring et nyt vandingsanlæg”

”Vi vil gerne have anlæg, for hundene får øjenbetændelse hvis det støver for meget.”

”Kan der laves kunstgræs?” ”Nej det kan der ikke, for det er vanvittig dyrt og det vil blive ødelagt når vi har hvalpehold i hallen.”

”Hallen kan muligvis udlejes på timebasis for at hæve prisen.”

”Hvis man vander effektivt så sparres der også på prisen på vedligehold. Den skal være i orden hvis den skal lejes mere ud.

Annoncerne giver også indtægter, så det tjener også sådan et vandingsanlæg.”

Der afstemmes ved skriftlig afstemning. 

”Vil generalforsamlingen godkende dette forslag?”

69

67

Fordelt på: 6 blanke,11 nej, 50 ja.

Svar: Forslaget vedtages

Forslag fra bestyrelsen:

”Der etableres et Nosework udvalg, på lige fod med de øvrige udvalg for de respektive grene”

”Vil generalforsamlingen godkende dette forslag?”

Svar: Forslaget godkendes.

 

 1. Valg af formand/kasserer.

På valg er: kasserer Inger-Lis Pedersen (modtager genvalg)

Valgt er:

-Inger-Lis Pedersen

 

 1. Valg af 2 eller 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år

På valg er: Anne Mette Poulsen (modtager genvalg).

Anita Fyrstman (modtager ikke genvalg).

Jørgen Skov (modtager ikke genvalg)

Valgt er:

– Anette Becker-Berg

– Trine Balleby

– Anne Mette Poulsen

 

 1. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

1 suppleant: Flemming Koldby (modtager genvalg)

2 suppleant: Erhard Rasmussen (modtager genvalg)

Valgt er:

– Flemming Koldby

– Erhard Rasmussen

 

 1. Valg af 1 revisor for 2 år.
  På valg er: Palle Just (modtager genvalg).

Valgt er:

-Palle Just

 

 1. Valg af 2 revisorsuppleanter.
  Erhard Rasmussen (modtager genvalg)
  Rita Kristensen (modtager genvalg)

Valgt er:

-Erhard Rasmussen

-Rita Kristensen

 

Klubtøj

-Husk endelig at det er helt okay at tage ud til Vildbjerg

-Udleje af hallen

Vil bestyrelsen overveje at hallen skal kunne udlejes for mindre tid ad gangen og derfor at det kan blive billigere?

Dette emne drøftes på generalforsamlingen og bestyrelsen arbejder videre med emnet.

-Der anmodes om bedre vogne til Rally ting.

-Der foreslås at der indkøbes runderingstelte (skjul) til lydighedstræning.

Årets…

– ungdomspokal går til Eva Marie Ejlersen

– træningsflidspokalen går til Birgit Andersen

– uegennyttigt arbejde går til Trine Balleby

 

-25 års jubilæum

Palle Just har 25 års jubilæum som aktiv frivillig i DcH Herning.

Vi slutter aftenen af ved, at banke den nye DM 2018 sølvplatte i vores fane.

 

Med venlig hilsen Bestyrelsen

Ved at bruge hjemmesiden accepterer du brugen af cookies mere information

Cookie indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedste oplevelse. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du klikker Accepter herunder, betragtes dette som din accept

Luk