Din lokale DcH afdeling - Hundetræning for alle

Bestyrelsesmøde referat 02-04-19

Nyt fra formanden

 • Landsmødet 16-3

Inger-lis og Flemming har været afsted og havde et godt møde. Der er ikke kontingentstigning og mødet forløb fredeligt uden de større temaer. Økonomien ser fin ud.

 

Igangværende sager

 • Vandingsanlæg til hallen

Der er undersøgt et tilbud som virker rigtigt. Vi skal have indhentet den reelle pris, da den indhentede pris er et overslag. Vi arbejder videre med aftalen.

 • Hvalpe kravlegård

Alt er godt. Den bliver færdig inden 1. maj.

 • Rally skur

Det indledende arbejde er begyndt og det forventes, at skuret skal blive færdigt inden sommeren.

 • Nyt ur til hallen

Vi kan få et ur til hallen som går på 220 v. Vi arbejder videre med opgaven for det ur vi har nu, det taber hurtigt batteri.

 • Skab til Nose Work

Det er sat op og er nu også fyldt op. Nosework hundeførerne er glade.

 

Nye sager

 • Hjertestarter i klubben

Vi har ikke nogen hjertestarter længere her i klubben. Vi undersøger hvordan vi får erhvervet en til klubben igen. Der henvises midlertid til hjertestartere ovre på den anden side af vejen ved Bravida.

 • Fastsættelse af kontingent for begynderhold

Fremadrettet har vi et hvalpehold som varer 6 mdr. frem for de 3 mdr. som det varede tidligere. Prisen for de 6 mdr. vil være 1100 kroner.

 

Økonomi

 • Budget

Vi har 266 medlemmer pt.

 

 

Nyt fra udvalgene

 • Træningslederudvalget

Den nye holdstruktur som starter til 1. maj er under fuld opbygning.

Næste trænermøde er d 23 -10

Vi er udfordret på trænersiden, for Jette Purr stopper med Hunde for sjov holdet. Vi har ikke nogen erstatning, så foreløbig kører det videre med selv træning.

 • Agilityudvalg

Vi har afholdt stævne og det forløb super godt. Vi fik positive tilbagemeldinger.

En af vores balancebomme er gået i stykker og vi undersøger om vi skal reparere den balance vi har eller om vi skal investere i en ny.

 • Rallyudvalg

Ann Mariboe er indtrådt i udvalget.

Vi er færdige med beskrivelser af den nye holdstruktur og vi mangler den røde tråd fra de andre udvalg, så vi kan lave et set-up som fungerer.

På lørdag er der stort rally-konkurrence og vi glæder os.

De nye skilte er på vej og vi glæder os til, at få dem hjem.

 • Lydighedsudvalg

Vi har fået nye letvægtsskjul og dem er vi rigtige glade for.

 • Nose Work udvalg

Vi har haft de 2 første møder og lavet den røde tråd i beskrivelse af den nye holdstruktur for begynder- og øvet holdene. Vi har planlagt en fællestræning d. 13./4. fra. Klokken 10.00-12.00 for begge hold samlet.

På øvet hold er vi på udebane 1 gang i måneden.

 • Aktivitetsudvalget

Der er sendt liste ud over årets aktiviteter. Der er banko d. 26. og vi glæder os til at afholde de forskellige arrangementer.

 • Bankoudvalg

Der har været spil med gevinst og det går godt.

 • Materiale

Lamperne nede ved Hallen har været defekt, de er nu repareret og virker igen.

 • Kantinen

Dommermøde og rallykonkurrence har været afholdt og er gået godt. Til DGI rally konkurrence her i weekenden skal der ligeledes være betjening i kantinen.

 • PR

Der var en artikel i Herning Folkeblad som beskrev Mette Bergers deltagelse i Crufts i England.

 

Evt.

 

 • Udlejning af hallen

Vi planlægger, at lave et koncept til udlejning af hallen, når det igen bliver sæson for brug af hallen

 • Skift af måtter

Rengøringen vil gerne have skiftet de løse måtter for de er ikke længere lette at støvsuge. Vi undersøger pris og udvalg.

 

Næste møde

 • Næste møde finder sted d. 01./5-2019

 

Punkter til næste bestyrelsesmøde:

 

Synlighed i bestyrelsen

Fælles arrangement senere på året (klubmesterskab)

Referat af bestyrelsemøde 11.02.2019

 1. Konstituering af bestyrelsen
 • Næstformand:

Ane-Marie Simmelkjær

 • Sekretær:

Lise Damsgaard Hansen

 • Kantineansvarlig:

Trine Balleby

 • Materialeansvarlig:

Trine Balleby

 • Sponsor ansvarlig:

Inger-Lis Pedersen/Lise Damsgaard Hansen

 • Hjemmeside/facebook og PR ansvarlig:

Helle Troelsen/Lise Damsgaard Hansen

 • Repræsentanter til udvalg:
 • Træningslederudvalg:

Anne-Mette Zahrtmann Poulsen

 • Agilityudvalg:

Inger-Lis Pedersen

 • Rallyudvalg:

Anette Becker Berg

 • Lydighedsudvalg:

Flemming Johansen

 • Noseworkudvalg:

Ane-Marie Simmelkjær

 • Aktivitetsudvalg:

Anette Becker Berg

 • Bankoudvalg:

Inger-Lis Pedersen

 

 1. Igangværende sager
 • Evaluering af generalforsamling

De forslag bestyrelsen fremlagde, blev gennemført med stort flertal. Vi arbejder videre med de forslag og kommentarer som afstedkom af generalforsamlingen, gennem det kommende år.

 

 • Vandingsanlæg til hallen

Vi undersøger nærmere for at være sikker på, at vi har det rette tilbud indhentet.

 

 • Hvalpe kravlegård

Vi afventer at frosten forsvinder, så går vi i gang med at sætte den op.

 

 • Rally skur

Der arbejdes på, at opstille et skur med indgang i begge sider.

 

 • Rally skilte

Det er bestilt 8 sæt.

 

 1. Nye sager
 • Skab til nosework

Vi opstiller skab til Nosework i det lille mødelokale. Der kommer lås på, så der kan være samling på alle tingene.

 

 • Rengøring -standart i klubhuset

Da vi har et klubhus hvor hunde er velkomne, mener vi at én rengøring i ugen bør være tilstrækkeligt.

 

 1. Økonomi
 • Budget

Bestyrelsen vil have fokus på at budgetterne overholdes.

 

 1. Nyt fra udvalgene.
 • Træningslederudvalget

Der var møde d. 5. februar og der er trænermøde d. 26./2.

Anita og Gitte er på genvalg og vil gerne vælges ind igen.

Der skal snakkes pre-hold og  strukturændringer for holdene

 • Agilityudvalg

Der har lige været afholdt møde og vi er nu klar til konkurrence til marts. Der er lavet et stativ i armeringsnet. Den er til fri afbenyttelse for andre.

Vi vil gerne anmode om at få flere skillevægge nede i hallen

 • Rallyudvalg

Der er hjemmestævne d. 23./2. og vi er klar. Vi mangler dog bemanding i kantinen, det vil vi gerne have hjælp til. Kantineansvarlig er på sagen.

Vi har kun 1 hæderspokal og vi vil gerne udvide så der kommer flere kategorier at uddele pokaler i. Rallyudvalget laver kriterierne for at modtage pokalerne.

 • Lydighedsudvalg

Intet nyt

 • Nosework

Intet nyt

 • Aktivitetsudvalget

Intet nyt

 • Bankoudvalg

Der har været spil med overskud.

 • Materiale

Et ur til Hallen (220 volt) er til at skaffe for en rimelig pris og det giver os mulighed for, at slippe for at skifte batterier i det ur vi har nu. Vi undersøger nærmere.

Lyset ned til hallen virker ikke altid når det skal. Det undersøger vi nærmere.

 • Kantinen

Vi arbejder på, at gøre det mere overskueligt at se hvilke produkter der kan købes.

 

 1. Evt

 

 1. Næste møde

Næste møde afholdes d. 2/4- 2019

 

Referat Generalforsamling 2019

Mandag d. 28. januar 2019

Deltagende. 65 personer

 1. Valg af dirigent.

Dirigent for årets generalforsamling bliver Herbert Purr.

 1. Beretning af foreningens formand, Flemming Johansen

Årets Landsmøde i DcH, som er det der svarer til en generalforsamling, forløb roligt. Der har været en del udskiftning på posterne de sidste år, både Landsformanden, kasseren og flere kredsformænd er nye i Hovedbestyrelsen. Så det afspejler nok at man lige skal ind i tingene. Økonomien ser fornuftig ud og kontingentet forblev derfor uændret. Medlemsmæssigt kom vi ud af 2018 med en fremgang på 192 medlemmer til i alt 12.616.

Her i kreds 2 havde vi desværre tilbagegang, et minus på 53 medlemmer så vi nu er 1.712. Ellers var forårets største opgave at finde en ny kredsformand. En tung post som involvere en del møder, heraf flere hele weekender og mange organisatoriske opgaver. Men efter 2 ekstraordinære generalforsamlinger lykkedes det at få valgt Gitte Christensen fra Grindsted/Billund. Økonomien er meget positiv så heller ingen kontingent stigning her.

Her i vores egen klub har vi desværre bidraget med tilbagegangen. Efter to år med henholdsvis 374 og 377 medlemmer kommer vi ud af året med 347 medlemmer, et minus på 30 i forhold til 2017. Vi er meget afhængige af antallet af trænere som har lyst til at træne hvalpe og voksen begynder hold. Der er nogle faste trænere og heldigvis melder der sig nogle som gerne vil tage en ekstra tørn med begynder holdene.

Her i starten af 2019 har vi 32 forskellige hold og 60 trænere, aspiranter og hjælpetrænere. Det er et kæmpe arbejde at få koordineret alle ønsker fra trænere og hundefører, for der er rigtig mange, så en stor tak til Træningslederudvalget for det kæmpe arbejde i udfører får at få det hele til at hænge sammen.

I løbet af året er der selvfølgelig en afgang af trænere og frivillige men heldigvis er der også en tilgang af nye, dette betyder at vi formår at holde en stab på ca. 75 frivillige.

I løbet af året har vi også afviklet stævner. Det har som sædvanligt kørt på skinner. Stor tak til udvalgene Agility, Rally, Lydighed og kantinen for det store arbejde i ligger i det.

Vi har ikke haft de store investeringer i år. Vi har fået monteret en infoskærm så vi har mulighed for at få informationer ud til alle der kommer ind i klubben. Et nyt komfur og en ny computer er det også blevet til. Vi har arbejde med muligheden for at dræne arealet mellem hallen og agilitybanen. Rent teknisk kan det godt lade sig gøre, men da det koster ca. 80.000 kr. plus nogle løbende udgifter har vi søgt Herning Kommune og DGI om tilskud, men har fået afslag begge steder. Vi er ikke parat til selv at bruge så mange penge på projektet så derfor har vi valgt ikke at gå videre med det på nuværende tidspunkt.

Ellers har året jo selvfølgelig stået i DM´s tegn. Vi havde vores første møde i december 2016. Her fik vi sammensat det hold på 17 personer som skulle udgøre konkurrenceledelsen. Alle havde deres eget ansvarsområde, lige fra IPO til rengøring af toiletter. Vi har heldigvis stor erfaring i at afholde konkurrencer, så den store udfordringen var helt klart alt det andet som vi ikke rigtig vidste noget om, indkvartering, parkeringsareal, sponsorer, bespisning – hvor mange sandwich skal man smøre til 7-800 mennesker? Er der strøm nok til det hele? Ja der var nok at tage fat på. Og så skulle der også lige findes 160 hjælpere.

Men som tiden gik, så blev det klart, at hver gang vi havde fællesmøde så var alle kommet lidt videre og havde fået løst de værste problemer, og til sidst var alt klar.

Stor tak og ros til alle i konkurrenceledelsen for et fantastisk godt stykke arbejde. Naturligvis også en stor tak til alle de 165 hjælpere som meldte sig under fanerne, det er da dejligt at det stadig kan lade sig gøre at få frivillige til at stille op når det gælder.

Hvordan gik det så ? det gik selvfølgelig fantastisk. Vi har kun fået ros og ingen ris. Selv Landsudvalgene har ikke haft noget at klage over, det kørte bare på skinner. Jeg ved godt, at der var nogle som i starten var skeptiske over, hvorvidt vi kunne holde et så stor arrangement på vores egne arealer, men det var netop styrken i det. God tid til at klargøre tingene. Kort afstand imellem banerne, en hal fyldt med en leben af mennesker som hyggede sig, når der ind imellem kom en regnbyge. Ingen lange køer for at købe en frankfurter, masser af skraldespande på pladsen, som betød at der ikke var noget affald som skulle samles op bag efter.

Tak til vores hovedsponsor, Arion, som blandt andet sponserede en jakke til alle hjælpere, og til alle de andre sponsorer som bidrog med annoncer i programmet og gaver til tombolaen. En tombola som i øvrigt solgte 2000 lodder hver dag og var udsolgt begge dage.

Så alt i alt en stor succes, og vi kan alle være stolte over at have arrangeret en af de bedste DM konkurrencer der er blevet afholdt i DcH.

Vi fik også hevet et par flotte resultater i land, èt danmarksmesterskab til Morten Juhl Hansen i agility og en 2nd i rally til Mirjam Dam Andersen. Stort tillykke til begge med det flotte resultat.

Og så pludselig, efter knap 2 års forberedelser, var det hele overstået, lidt oprydning, og så kunne vi slappe lidt af, inden dagligdagen igen meldte sig.

Hvis vi skal kigge lidt frem imod hvad 2019 bringer, så håber vi selvfølgelig at vi kan fastholde medlemstallet på det nuværende niveau. Vi skal selvfølgelig pleje vores nuværende medlemmer, men det er også vigtigt at få det nødvendige antal nye hvalpeejere, ind i klubben, det er dem som er starten af fødekæden op af i systemet, både som hundefører men også som frivillig i klubben.

I træningslederudvalget arbejdes der på en ny struktur for begynderholdene, som forhåbentlig kan være med til at fastholde flere hundefører i klubben.

Et af de nye tilbud vi har er NoseWork. En disciplin som breder sig hurtigt i hundekredse. DKK er langt fremme med uddannelse af trænere og dommere til konkurrencer og i DcH er man også efter lidt start vanskeligheder kommet i gang. Ingen tvivl om at dette vil brede sig og at vi snart ser de første konkurrencer i DcH. Her i klubben har vi været i gang et stykke tid og vi har nu et øvet hold og et nyt begynder hold som starter til februar. Ligesom vi så det med opstart af Rally, så kræver det nogle ildsjæle som brænder for det og nogle hundefører som har lyst til udfordringen. Vi fremsætter derfor et forslag om etablering af et fast NoseWork udvalg.

Lige nu arbejder vi på en plan om at etablere et permanent vandingsanlæg i hallen. Det har vist sig at være ret resurse krævende at vande hallen manuelt. Det skal jo foregå om dagen og i weekender og vandingsmaskinen skal startes og der skal slukkes for vandet igen når den er færdig.

Det er lidt bekosteligt at etablerer og vi fremsætter derfor et forslag til vedtagelse senere i aften.

Der arbejdes også på at etablere en indhegnet kravlegård til hvalpe og et nyt skur til rally, så de kan opbevarer deres udstyr ude ved banerne.

Til sidst skal der lyder en stor tak til alle vores frivillige for det store stykke arbejde i lægger i klubben. Jeg håber i har lyst til at fortsætte, for uden jer har vi ingen klub.

 1. Regnskabsaflæggelse af foreningens kasserer, Ingerlis Pedersen

Budget for kommende år fremlægges for generalforsamlingen til udtalelse.

Kommentarer:

”hvorfor får vi ikke penge fra spillerforeningen, det plejer vi? ”

”Det får vi ikke fordi fordelingen af penge, fra politisk side, er lavet om og vi får derfor ikke tilskud. Vi skal søge gennem DGI. Det gjorde vi men fik ikke tilskud i 2018. ”

”Der er afsat penge til rengøring af klubhuset. Bliver der afsat større beløb så vi kan få rengjort vores klubhus oftere – det virker ikke tilstrækkeligt. ”

”Bestyrelsen medtager forslaget til videre bearbejdning. ”

”Hvordan kan det være, at der er sat så få penge af til vedligehold af klubhuset?”

”Det er fordi vi de seneste år har renoveret en del på klubhuset og den slags påregner vi ikke i 2019. ”

 1. Fastsættelse af kontingent efter indstilling fra bestyrelsen

-Bestyrelsen foreslår: at det hæves med 25 kroner.

-Generalforsamlingen foreslår: at det hæves med 50 kroner.

50 kroner vedtages.

 1. Nyt fra de faste udvalg

Træningslederudvalget

2018 har budt på de sædvanlige opgaver med at få træningsplanen til at gå op, finde trænere til de forskellige hold, og fortsat kunne tilbyde et bredt sortiment af hundetræning.

Vi startede med 28 hold i februar 2018 – og sluttede med 35 hold i september. Med 50 trænere i februar og 55 trænere i september.

Derudover har vi 2018 stillet forslag til bestyrelsen og fået godkendt at når trænere stopper efter +10 år i klubben, at der så bliver givet en tilkendegivelse.

Der er taget emner op som reduceret kontingent for ungdomsholdet og retningslinjer for trænerorlov.

I november afholdte vi Agria kursus – et brush up kursus for trænere/instruktører, som vi kaldes fremover. Der er lavet en lukket facebookgruppe fra træningslederudvalgets side så der er mulighed for i et lukket forum at kunne dele information med instruktører hjælpetrænere og assistenter.

2018 har selvfølgelig også været præget af DM, så vi har forsøgt at holder møder på et minimum, da alle har haft travlt med DM. Der bliver fortsat afholdt 2 træner møder om året – et i starten af året og et i efteråret.

Det vil fortsat være sådan at vores trænermøde i efteråret vil have et tema. I efteråret havde vi besøg fra Herning dyrehospital og snakkede første hjælp til hunde, derudover en praktisk del hvor vi blandt andet fik mulighed for selv at prøve kræfter med poteforbindinger.

Det næste træner møder ligger i februar og vi vil fremover variere den ugedag hvor mødet ligger for at det ikke altid skal gå udover dem som træner om mandagen.

I år (2019) kommer vi til at arbejde med ”Fastholdelse af medlemmer efter begynderholdene”, vi skal kigge på strukturen og selvfølgelig fortsat have træningsplaner mm til at gå op.

Lidt statistik: Ca 2/3 af hvalpeholdene fortsatte Ca ¾ af unghundeholdene fortsatte Ca ½ af voksen begynder fortsatte Der har over 10 mdr i 2018 i gennemsnit været: 94 Hundefører i agility 44 hundefører i lydighed 42 hundefører i rally 57 hundefører på motionsholdene 80 hundefører på begynderholdene

 

Lydighedsudvalget

Lydighedsudvalget har i foråret fået afholdt flere kurser for hundefører i spor og rundering.

I marts havde vi vores årlige venskabskonkurrence. Desværre lykkedes det ikke at få pokalen hjem denne gang.

Pga DM var der ingen kredskonkurrence i september som normalt. Så vi sluttede året af med klubkonkurrence.

Vandrerpokaler som uddeles til årets bedste hund i klasserne.

Det er gennemsnittet af de 3 bedste konkurrence resultater i årets løb

C-klassen ingen

B-klassen Bjarne Meyer Jørgensen med Dusty 147.50 point

A-klassen Jytte Bækgård 251.20 point

E- Klassen ingen

Til sidst vil jeg på udvalgets og ikke mindst på hundeførernes vegne sige tak til alle de frivillige som stiller op og bruge deres tid som hjælpere til konkurrencerne.

 

Agilityudvalget

I 2018 har vi haft et stabilt til let stigende antal agilityudøvere.

Vi vil rigtig gerne tilbyde flere hold, men vi har store udfordringer med at finde det nødvendige antal trænere. Et par af vores trænere er stoppet eller holder pause og der skal tænkes kreativt for at få puslespillet til at gå op.

Vi har hverken fra klubben eller fra vores side haft kurser i 2018 – til gengæld har vi været så heldige at nogle initiativrige personer har arrangeret kurser med Tom Mercebach, Natacha Gjerulff og Ann- Britt i hallen i løbet af året.

Til DM i 2018 var vi så dygtige at vi endnu en gang fik en danmarksmester i agility stor hund i klubben, nemlig Morten Juhl Hansen – kæmpe stort tillykke til ham. Nr 2 var også fra Herning, nemlig Kim Gravlund- Krat. Ligeledes var nr 4 og 5 i stor hund fra Herning -Tillykke til jer 🙂

Ligeledes var alle 3 kredsmestre fra Herning, nemlig Heidi Bjerre Poulsen, Helle Madsen og Marie Kaspersen. Tillykke også til jer 3

Da DM skulle afholdes i Herning og oven i købet på vore egne arealer, fik vi lidt af en udfordring. De forgangne mange år har agilitydelen været afholdt på helt plane og fine boldbaner. Nu skulle vi så til at forvandle en tidligere komark til agilitybane. Vi mødte stor velvillighed hos kommunen, som kom og vertikalskar stykket 2 gange og tromlede en gang. Det endte med at Heine (af egen lomme) købte en betontromle og tromlede stykket flere gange, ligeledes blev græsset klippet tit i månederne op til DM – 1000 tak for Hjælpen Heine

I løbet af året har vi holdt 3 konkurrencer – 2 i marts for hhv store og mellem/små hunde med ca 220 deltagere i alt samt i juni med ca 120 deltagere. Desuden har vi holdt sommerafslutning og klubkonkurrence.

Som følge af nye regler bliver vi nødt til at investere i enkelte nye forhindringer idet feks flyvets og hjulets udformninger er/bliver ændret.

Tak fra agilityudvalget

Årets agilityhund lille- Majbritt Hald Løvstad

 

Rallyudvalget

Sidste års medlemstilbagegang er ikke bare stoppet, men er vendt til en lille fremgang, og vi har p.t. 45 medlemmer, hvoraf 27 går på konkurrencehold, og der står yderligere 6 på ventelisten. På instruktørfronten er vi godt med, idet Helle Kristensen er indtrådt i instruktørstaben. Det betyder, at vi nu har 8 uddannede og 2 hjælpere. Flere af vore instruktører har været på kurser for at dygtiggøre sig, og vi fik uddannet hele 3 nye dommere. Det var Anette B. B., Anne-Mette Poulsen og Poul Hansen. TILLYKKE!

Med det formål at a’jourføre ”Den røde tråd” har vi haft 2 instruktørmøder, hvor vi udvekslede erfaringer.

I 2018 havde vi 2 deltagere med til DM på hjemmebane, og bedst klarede Mirjam D. Andersen sig, idet hun kom på podiet med en flot 2. plads – kun 1 sølle point fra 1. pladsen. FLOT – TILLYKKE! Anette Nielsen havde også kvalificeret sig, men hun sluttede længere nede i rækken. Vores DM arrangement på hjemmebane forløb helt perfekt, og vi havde et fint samarbejde med DcH’s rallyudvalg. Vi skal også huske at sige TAK til de hjælpere, der velvilligt stillede op den week-end.

Det gik knapt så godt i DGI-turneringen, hvor vi måtte aflevere pokalen til Ikast.

Klubmestre blev i år: Forts: Susanne Rohde / Aslan Begynder: Anne-Mette Poulsen / Marley Øvet: Ingen

Ekspert: Herbert Purr / Rossini Champ: Mirjam D. Andersen / JoJo RUK: Eva Sørensen / Emma

Venskabsstævnet blev desværre aflyst, fordi vi ikke kunne finde en dommer.

Den store udfordring i 2019 bliver den med spænding imødesete ændring af rally-programmet, som nu er en realitet. Ændringerne blev offentliggjort den 07.01.19, og der har været info møde på Fyn den 26.01.19. Der er endvidere berammet kurser for både instruktører og medlemmer her i Herning i foråret. På vores næste instruktørmøde for vore egne trænere, vil vi lægge en strategi for, hvorledes vi sikrer en ensartet indlæring af de nye skilte. En af konsekvenserne bliver, at vi skal have fremstillet flere nye sæt rallyskilte, og vi har indarbejdet et beløb i budgettet sammen med et beløb til et nyt rallyskur.

Vi har længe puslet med tankerne om en strukturændring, så vi på et tidligere tidspunkt i hundeførernes uddannelse får mulighed for at målrette uddannelsen mod rally, for de medlemmer, der allerede på et tidligt tidspunkt har valgt at gå rallyvejen. Vi er faktisk allerede klar til at drøfte forskellige muligheder med TRL udvalget.

M.h.t. stævner har vi budt ind på de 2 traditionelle DcH-stævner og et DGI-stævne, og så må vi se, om venskabsstævnet kan afvikles i år.

Vi følger løbende med i udbuddet af kurser, og vi opfordrer igen vore instruktører til at deltage, så vi til stadighed har en veluddannet stab af instruktører.

Sluttelig vil vi rette en stor tak til medlemmerne fordi de bidrager til et fremragende sammenhold og flittigt giver en hånd med, når det kræves, og til vore sponsorer for deres uvurderlige hjælp med fine gaver til vore stævner.

 

Kantineudvalget 

Årsberetning for kantinen 2018

Ja sidste år sagde vi at der var plads til mange arrangementer. Og vi har haft mange forskellige begivenheder I løbet af året. Div. Stævner, uddannelser og kurser, både interne og eksterne. Vi har så desværre også oplevet at det kan være svært at finde frivillige til at hjælpe under disse arrangementer og det håbe vi selvfølgelig vil ændre sig I årene fremad.

Det var dejligt at opleve, hvor mange der deltog I holdenes juleafslutning med gløgg og æbleskiver, og ikke mindst Vores julefrokost. Det er skønt når der er liv I kantinen og det giver et godt sammenhold mellem medlemmer og trænere.

Nyanskaffelse til kantinen har I år været et nyt og moderne komfur med induktion. Så derfor også nye gryder og pander.

Mobilpay er nu fuldt oppe at køre.

Til slut vil jeg gerne takke Trine, Herdis og Palle for at stå I kantine og servicerer os andre uge efter uge. Og Heine for at træde til når der skal byttes lidt under ferier m.m.  Og så har vi jo fået tilsagn fra Carsten til at han vil tage kantinen om mandagen, når der vel at mærke, ikke er fodbold der skal passes 😄 og igen har Heine sagt ja til at hjælpe ved Carstens fravær.

 

Aktivitetsudvalget

Tak for godt samarbejde i Aktivitetsudvalget. Der er 3 nye som har meldt sig, til at være med i arbejdet i aktivitetsudvalget og vi glæder os til at se hvilke gode ting I finder på.

Vi har afholdt rengøringsdag og da var ikke alle enige om datoen, så ikke mange dukkede op. Der blev dog gjort rent og fældet en masse træer.

Vi afholdt også julefrokost. Her var alle derimod enige om datoen og mange medlemmer deltog i en herlig stund.

kommentar: Der er nye kræfter der har meldt sig: Nye i aktivitetsudvalget er Rikke H, Hanne J, Charlotte N.

 

Bankoudvalget

Vi har i 2018 haft 14 spil, hvor vi lavede et overskud på selve spillene på ca. kr. 14.000,- og kr. 20.000,- fra Spillerforeningen, som I kan se af regnskabet.

Vi har i 2018 været 12 personer på holdet til at hjælpe, som jeg gerne vil sige stor tak for opbakningen.

Håber I alle vil fortsætte i 2019.

Tak.

 

         Træningslederudvalget uddeler pokal for ”årets træner”

Pokalen er en vandrepokal og tildeles den træner, der i årets løb har ydet en ekstraordinær indsats for klubben og dens medlemmer.

Årets træner 2018 er en person som gennem mange år har haft hold i DcH Herning og har været medvirkende til at hundesporten i klubben og klubbens trænere har udviklet sig.

Det er en træner som,

– Har engagement og udstråler dette

– Kan hjælpe og støtte i medgang og modgang

– Er en god kammerat

– Kan tage en beslutning og stå for konsekvenserne

– Kan kommunikere og formidle på udøvernes niveau

Som årets træner skal man jo have gjort noget ekstraordinært inden for året der er gået og træningslederudvalget har i år valgt at indstille denne træner, fordi han

har medvirket til at være opsøgende for træningsmetoder og som kursusholder. Været medvirkende til at der er opnået resultater indenfor allerhøjest niveau. Det lykkedes at have fået 1 af hans hundeførere på sejrspodiet ved DcH DM i 2018.

Årets træner er Erik Pedersen.

Tillykke.

 

 1. Behandling af indkomne forslag

Forslag fra Bestyrelsen:

”Generalforsamlingen godkender at der bruges et beløb på ca. 100.000 kr på et vandingsanlæg i hallen.”

Kommentarer: ”Kan det frostsikres?” ”Ja, det tømmer sig selv.”

”Bruger vi også Hallen om sommeren?” ”Det skal vandes hele året rundt for at bunden bliver ved at være god. ”

”Dræning af arealerne vil vi hellere bruge pengene på. ”

”Bunden skal vedligeholdes for, at vi lige skal passe på bunden.”

”Kan der komme flere indtægter, så vi kan bruge disse indtægter på et vandingsanlæg? ”

”Kan vi få lys på de baner som er længere nede på arealet, så vi kan bruge de baner om vinteren?”

”Kan vi få flere oplysninger omkring et nyt vandingsanlæg”

”Vi vil gerne have anlæg, for hundene får øjenbetændelse hvis det støver for meget.”

”Kan der laves kunstgræs?” ”Nej det kan der ikke, for det er vanvittig dyrt og det vil blive ødelagt når vi har hvalpehold i hallen.”

”Hallen kan muligvis udlejes på timebasis for at hæve prisen.”

”Hvis man vander effektivt så sparres der også på prisen på vedligehold. Den skal være i orden hvis den skal lejes mere ud.

Annoncerne giver også indtægter, så det tjener også sådan et vandingsanlæg.”

Der afstemmes ved skriftlig afstemning. 

”Vil generalforsamlingen godkende dette forslag?”

69

67

Fordelt på: 6 blanke,11 nej, 50 ja.

Svar: Forslaget vedtages

Forslag fra bestyrelsen:

”Der etableres et Nosework udvalg, på lige fod med de øvrige udvalg for de respektive grene”

”Vil generalforsamlingen godkende dette forslag?”

Svar: Forslaget godkendes.

 

 1. Valg af formand/kasserer.

På valg er: kasserer Inger-Lis Pedersen (modtager genvalg)

Valgt er:

-Inger-Lis Pedersen

 

 1. Valg af 2 eller 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år

På valg er: Anne Mette Poulsen (modtager genvalg).

Anita Fyrstman (modtager ikke genvalg).

Jørgen Skov (modtager ikke genvalg)

Valgt er:

– Anette Becker-Berg

– Trine Balleby

– Anne Mette Poulsen

 

 1. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

1 suppleant: Flemming Koldby (modtager genvalg)

2 suppleant: Erhard Rasmussen (modtager genvalg)

Valgt er:

– Flemming Koldby

– Erhard Rasmussen

 

 1. Valg af 1 revisor for 2 år.
  På valg er: Palle Just (modtager genvalg).

Valgt er:

-Palle Just

 

 1. Valg af 2 revisorsuppleanter.
  Erhard Rasmussen (modtager genvalg)
  Rita Kristensen (modtager genvalg)

Valgt er:

-Erhard Rasmussen

-Rita Kristensen

 

Klubtøj

-Husk endelig at det er helt okay at tage ud til Vildbjerg

-Udleje af hallen

Vil bestyrelsen overveje at hallen skal kunne udlejes for mindre tid ad gangen og derfor at det kan blive billigere?

Dette emne drøftes på generalforsamlingen og bestyrelsen arbejder videre med emnet.

-Der anmodes om bedre vogne til Rally ting.

-Der foreslås at der indkøbes runderingstelte (skjul) til lydighedstræning.

Årets…

– ungdomspokal går til Eva Marie Ejlersen

– træningsflidspokalen går til Birgit Andersen

– uegennyttigt arbejde går til Trine Balleby

 

-25 års jubilæum

Palle Just har 25 års jubilæum som aktiv frivillig i DcH Herning.

Vi slutter aftenen af ved, at banke den nye DM 2018 sølvplatte i vores fane.

 

Med venlig hilsen Bestyrelsen

Referat af bestyrelsemøde 16.01.2019

Referat fra bestyrelsesmøde d. 16-01-2019

 

Status på hal-leje

Hallen lejes flittigt ud og det fungerer rigtig godt.

Klubhuset lejes ligeledes ud og det fungerer ligeledes godt.

Udlejning af klubhus eller hal skal gennem Inger-Lis og Flemming.

 

Dræning af areal

Dræning af arealet er sat i bero for nu. Vi bruger vores arealer så optimalt at vi ikke generes af den nuværende mængde vand.

 

Hvalpekravlegård

Kravlegården forventes færdig indenfor de næstkommende måneder.

Placeringen af kravlegården bliver på siden af hallen.

 

Salg af projektor

Projektoren er solgt.

 

Indkøb af computer

Computeren er til konkurrencer og er indkøbt.

 

Kantinepersonale om mandagen

Karsten Andersen vil gerne passe kantinen om mandagen sammen med Heine Kristensen. Det er vi rigtig glade for.

 

Vandingsanlæg

Der udarbejdes forslag til behandling på generalforsamling

 

Frivillighedskursus d. 3/2

Vi deltager 3 personer på kurset

 

Nosework udvalg

Bestyrelsen fremsætter forslag til generalforsamlingen om et Nosework udvalg.

 

Generalforsamling

Vi er klar til en hyggelig aften med klubbens medlemmer

 

Økonomi

Økonomien er talt op og klar til fremlægning på generalforsamling

 

Træningsleder-udvalget

Ønsker til indkøb, bevilliget:

 • Gennemsigtig tunnel på 6 meter
 • Flere sandsække
 • Murerbaljer

 

Rally udvalget

Der er indført nye skilte og udvalget arbejder på at finde en god pris på nye skilte til holdene

Der anmodes om, at indkøbe en ”årets Rally-hund”-pokal, hvilket bevilges.

 

Lydighedsudvalget

Intet nyt

 

Aktivitetsudvalget

Der har været afholdt julefrokost og det gik rigtig godt.

 

Bankoudvalget

Der er kommet dispensation for tirsdagsspil som ikke fungerede. Resten af Banko går godt.

 

Materiale

Der er investeret i batterier til uret i hallen. Der anmodes om, at vi finder en løsning med et ur som kører på strøm i stedet for. Dette undersøges.

Der anmodes om at der indkøbes en ny stige.

 

Kantinen

Sortimentet vil vedblive det nuværende

Ny bemanding om mandagen.

Nye hylder i køkkenet.

 

-Tak for god ro og orden!

 

Næstkommende møde fastsættes efter generalforsamling.

 

 

 

Bestyrelsesmøde DcH Herning

Dato 12/02-2018

Konstituering

 • Formand: Flemming Johansen
 • Næstformand: Ane-Marie Simmelkjær
 • Sekretær: Lise D. Hansen
 • Kasser: Inger-Lis
 • Lydighedsudvalget: Flemming Johansen
 • Træningslederudvalget: Anne Mette
 • Agilityudvalget: Inger-Lis
 • Aktivitetsudvalget: Lise D. Hansen og Jørgen Skov
 • Bankoudvalget: Inger-Lis
 • Kantineudvalget: Anita Fyrstman
 • Rally-udvalget: Ane-Marie Simmelkjær
 • PR udvalg: Anita Fyrstman
 • Materialeansvarlig: Jørgen Skov

Nyt fra formanden

Intet nyt

Igangværende sager

Kursus i hjemmesidehåndtering

Afventer til efter DM

Skur til Rally-ting

I bero til foråret.

Tøj fra Sportigan

Der er lavet en aftale med Sportigan i Vildbjerg. Der vil blive lavet en hjemmeside hvorigennem tøjet kan bestilles med tryk osv. Der inviteres til VIP aften med prøvning af tøj og blive lagt et link på facebook samt hjemmesiden snarest.

Sponsorfolder til salg af skilte i hallen

Færdiggøres inden månedens afgang

Fastholdelse af medlemmer

Allan Hald laver oplæg på næste bestyrelsesmøde omkring fastholdelse af medlemmer (20 minutter)

Generalforsamling

Generalforsamlingen gik godt og der var gode emner til debat.

Dræning af areal

Der undersøges muligheder for dræning

Nye sager

Kursusaktivitet i klubben

Der udarbejdes materiale til gennemgang på næste bestyrelsesmøde

Præmier til konkurrencer

Der må gerne gives rosetter i alle andre løb end de åbne.

Ferieaktiviteter

Der undersøges hvem som afholder en dag.

Konstante punkter til orientering

DM forberedelser

Der er styr på sponsorer og arbejdet skrider godt fremad.

Økonomi

262 medlemmer

Der er betalt til lands- og kreds foreninger.

Der sendes beskrivelser til aktiviteter som kræver søgemål i 2018.

Nyt fra de respektive udvalg

– Træningslederudvalg

Intet nyt

– Agilityudvalg

Der har været trænermøde og udvalgsmøde. Der afholdes stævne til marts.

– Rallyudvalg

Der er stævne d. 24. februar.

– Lydighedsudvalg

Intet nyt

– Aktivitetsudvalg

Intet nyt

– Bankoudvalg

Der har været overskud på spil

Kantinen

Intet nyt

PR

Intet nyt

Materiale

Udvendigt lys – der er fundet en kabelfejl som skal støbes om. Dette laves hurtigst muligt.

Eventuelt

Bestyrelses outfit

Fremtidige punkter på dagsordenen

Gennemse håndbogen for DCH Herning

Ensretning af udvalgsbeskrivelser

Afventer behandling 2018

Robotplæneklipper

Kasse til hjertestarter

Vi afventer muligheder for at søge tilskud.

Punkt på næste dagsorden

Medlemmer

 

Næste bestyrelsesmøde afholdes d.

 

 

 

DcH-Hernings ordinære generalforsamling

Dato 29.01.2018

Tidspunkt: kl. 18.30

Sted: Klubhuset, Nakskovvej 15, 7400 Herning

Mindeord om Kresten Kristensen

Først på året fik vi beskeden om at klubbens æresmedlem Kresten Kristensen var gået bort. Det er nogle år siden at Kresten var aktiv i klubben, og derfor er det nok kun de gamle medlemmer der kendte ham. Især efter at vi flyttede fra klubhuset ved messecentret, så vi mindre til ham, alderen og sygdom gjorde sit indtog. Men det skete at han dukkede op og han var også med til indvielsen af hallen.

Kresten var medlem af DcH Herning i mange år. Klubben og hans egne hunde var en stor del af hans liv. Der var ikke mange dage hvor han ikke lige var forbi klubhuset. Da han blev pensionist mødtes en lille flok til formiddags øl i klubhuset næsten hver dag. Han havde mange poster i tidens løb, som træner, lydighedsdommer, i bestyrelsen og som formand for klubben i en årrække. Ja man kan roligt sige, at Kresten var en af de ildsjæle der var med til at holde klubben i gang.

Lad os rejse os og mindes Kresten.

1.Valg af dirigent

Valget falder på Herbert Purr

2. Formandens beretning V/ Flemming Johansen

Årets Landsmøde i DcH var præget af valg af ny formand. Der skulle en ekstraordinært landsmøde til inden det lykkedes at finde en kandidat. Ja faktisk endte det med kampvalg hvor Annette Lunau blev valgt. Der blev også vedtaget et kontingent stigning på 25 kr. Man havde også en målsætning om at medlemstilbagegangen skulle vendes. Det så også ud til at lykkes da man kom ud af 2016 med uændret antal medlemmer, men desværre kan vi nu se at der i 2017 igen er en tilbagegang på 4% svarende til 500 medlemmer, så vi nu er nede på 12.424.

Her i kreds 2 har vi faktisk haft den største tilbagegang på 5.6% lig med 105 medlemmer, så vi nu er 1870. En anden udfordring i kredsen er at der i år skal findes en ny kredsformand. En post som også indebærer at man sidder i Hovedbestyrelsen. Så er der èn der har lyst til at påtage sig den opgave, siger i bare til.

Her i vores egen klub lykkedes det næsten at bibeholde vores medlemstal. Vi endte på 374 medlemmer mod 377 sidste år. Det må siges at være godkendt. Vi holder derfor også pladsen som Danmarks største klub. Vi havde et godt indtag af nye hundefører til februar holdene, lidt dårligt til maj holdene, til gengæld havde vi det største indtag i nyere tid på september holdene, her startede 60 nye hundefører.

I løbet af året har vi også afviklet stævner. Det har som sædvanligt kørt på skinner. Stor tak til udvalgene Agility, Rally, Lydighed og kantinen for det store arbejde i ligger i det.

Årets store begivenhed var klubbens 75 års jubilæum. Flot optog gennem gågaden, kåring af Hernings gladeste hund, efterfølgende reception og senere jubilæums fest. En stor tak til jubilæumsudvalget Erik, Herbert og Ingerlis for det flotte arbejde med at arrangerer alt dette.

I foråret afholdtes det DM i de Nordiske discipliner. Her havde vi igen en deltager med, i det Majbritt Høj Clausen havde kvalificeret sig igen i år.

En anden stor begivenhed er DcH`s Danmarksmesterskab. Og man må sige at det blev en stor succes. Vi var som sædvanligt godt repræsenteret. Èn danmarksmester og en 2nde og 3de plads i agility stor. Stort tillykke til Henriette, Heidi og Morten, godt løbet.

Vi har også investeret en del penge i klubben. Vi kom ikke langt ind i det nye år inden Heine mente at den lille røde traktor ikke kunne mere. Vi måtte derfor investere i en ny. Så med hjælp fra Hans og Ole fandt de en ny på Als og fik den fragtet hjem. At forruden så fløj af undervejs, ja det er mindre bagatel. Hvis i synes den ligner den gamle så er det helt korrekt, den er magen til, men dog ny renoveret.

Det var også meningen at vi skulle have klubhuset malet udvendigt. Det viste sig dog at der skulle skiftes en hel del træplader. Vi valgte derfor at beklæde med stålplader i stedet. Så skal vi forhåbentligt ikke tænke på maling foreløbigt. Når man roder med gamle huse så dukker der altid noget uforudset op. I dette tilfælde var det den udendørs belysning. Kabler og lamper skulle afmonteres for at sætte stålpladerne på og det viste sig at det var i så dårlig forfatning at det ikke var forsvarligt at montere igen. Der er derfor opsat nye kabler og led lamper overalt, hvilket har givet meget bedre lys og man skal heller ikke længere sidde og vifte med armene på terrassen.

Her indvendigt i huset var transformerne i de gamle loftarmature begyndt at svigte. Det har vi løst ved at skifte til nye LED rør. Også på toiletterne så nu tænder lyset med det samme.

Vi havde i længere tid også snakket om at få udskiftet alarmsystemet. Da der så pludselig begyndte at blive noget aktivitet på terrassen om aftenen, med smadrede krukker og askebægre til følge, besluttede vi at nu skulle det være. Sammen med alarmsystemet er der også opsat 2 udendørs kameraer, så håber vi, at det har en præventiv virkning.

Sidst men ikke mindst, lykkedes det endeligt at få lagt knust asfalt på P-pladsen.

Hvis vi skal se lidt ind i 2018:

Så har vi været lidt nervøse for hvilke planer kommunen har for arealet herude. Som i måske har set i avisen, så mangler kommunen steder hvor man kan anlægge, især store, internetbutikker, og her er området omkring Vesterholmvej i spil. Vi har her for nyligt modtaget et tillæg til den eksisterende kommuneplan. Denne beskriver arealet fra Vesterholmvej og ned til læbæltet. Jeg har derfor haft IngerLis på kommunekontoret for at få klarhed over konsekvenserne for os.

Og meldingen er at der ikke er planer om byggeri på denne side af læbæltet. Med andre ord, vi bliver hvor vi er.

Vi kigger pt også på muligheden for at dræne arealet mellem hallen og agilitybanen. Der står meget vand på de to stykker og det er nærmest ubrugeligt en stor del af året.

Vi har jo bemanding i kantinen 3 dage om ugen. Tak til Herdis, Palle, Trine og afløsere, fordi i vil bruge tiden på det. De kunne dog godt tænke sig nogle flere kunder i butikken. Det virker som om at der kommer færre og færre hundeførere med ind i klubben efter træning. Så en opfordring herfra til at i prøver at lokke nogle flere med ind. Det skaber også et socialt sammenhold som er med til at hundeførerne fortsætter i klubben.

For at prøve om vi kan hjælpe det lidt på vej har vi beslutte at fra i morgen og resten af året er der gratis kaffe/the/cacao til alle.

Og så gælder det selvfølgelig DM 2018. Vi er i fuld gang med planlægningen, men vi mangler stadig en del hjælpere, så sidder der en enkelt som ikke har fået sig skrevet på listen så er der en god lejlighed til det nu.

Kommentarer til formandens beretning:

 • Den tilbage gang på landsplan – hvor sker der tilbagegang? Er der kortlagt dette?

Kasseren svarer at der tegner sig et billede af at det er de nye medlemmer som blot kommer på et enkelt modul.

Til sidst skal der lyder en stor tak til alle vores frivillige for det store stykke arbejde i lægger i klubben. Jeg håber i har lyst til at fortsætte, for uden jer har vi ingen klub.

3. Regnskabsaflæggelse af foreningens kasserer.

Kommentarer til regnskabsaflæggelse:

 • Hvad dækker konkurrenceudgifterne?

Det dækker pokaler, forplejning til dommere mv. og andet.

 • Vi har lidt penge i banken, men hvordan kan det være at vi ikke har renteindtægter?

Hvad dækker nyanskaffelser: Højtalere, traktor, Spejle til hallen

a) Budget for kommende år fremlægges for generalforsamlingen til udtalelse.

Kommentarer til budget for kommende år:

 • Hvordan er økonomien til vores DM skruet sammen?

Kassereren svarer at der gives betaling af dommernes omkostninger, derudover står vi for det hele.

 • Hvordan sikres overskud til DM?

Der arbejdes på at lave et overskud.

 • Vi er nysgerrige på on hallen skal bruges til udlejning?

Der arbejdes på forskellige muligheder for enten at lege hallen ud eller afholde kurser i fremtiden.

 • Skal vi selv stille forhindringer til rådighed til DM?

Nej det skal vi ikke, Hans Peter kommer og stiller en bane til rådighed.

 • Jeg undrer mig over hvor tilskuddet fra spillerforeningen er henne for 2018?

Den er fra politisk side ændret og udbetales derfor ikke i 2018.

4. Fastsættelse af kontingent efter indstilling fra bestyrelsen.

Bestyrelsen foreslår at kontingentet stiger med 25 kroner.

Kommentarer: man får meget for pengene her i klubben og holder vi træningsstandarden er der stemning for bestyrelsens indstilling. Kontingentet stiger derfor 25 kroner fra 2019.

5. Eventuelt nyt fra de faste udvalg

Træningslederudvalget

Beretning

Året 2017 har været et travlt år i træningslederudvalget.

Vi har afholdt 9 ordinære møder i udvalget og 2 trænermøder, hvoraf forårets møde var et ”normalt” møde og efterårets møde var lidt alternativ med fokus på at trænerne skulle samarbejde på tværs af de 5 grene vi har i klubben med øvelser som kyllingcurling, lagkage og tårnbygning, fodboldtransport og at binde råbåndsknob med tov, mens alle holdt fast i dette. Vi må sige at det blev en aften, hvor der blev samarbejdet på tværs og med hygge og latter.

Så startede vi 2017 med at iværksætte en ny struktur ændring inden for agility, således at der kun er indtag 2 gange årligt – nemlig til marts og september, således at trænerne får ca. 5 mdr. med hundeførere fremfor 3 mdr. inden de skal sendes videre til næste niveau. Vi har lige evalueret dette sammen med agilityudvalget og da agilitytrænerne har været tilfreds med ordningen er vi blevet enige om at forsætte ordningen. Det har dog ikke været helt problemfrit for klubbens øvrige hold, så vi har aftalt at snakke sammen med agilityudvalget om en løsning hver gang der er problemer, så det ikke belaster klubbens øvrige hold i negativ retning.

Derudover har vi afholdt temamøder indenfor 2 grene i klubben.

Det ene var et temamøde i begynderhold gruppen for at få lavet en ”rød tråd” inden for hvalpe og unghundeholdene. Formålet var at indholdet på holdene skal have det samme indhold uanset hvilken trænere der træner holdene, så alle HF har samme udgangspunkt til at gå videre til unghundehold og senere ud i de forskellige grene. Et andet formål var at få lavet en rød tråd for, hvad hundeførerne skal kunne for at komme videre på hhv. agility, lydighed, rally og motionsholdene. Det fik vi hjælp til fra de forskellige udvalg. Det var et meget frugtbart møde med nogle meget aktive trænerne, så vi synes der blev lavet et godt arbejdsredskab til vores begyndertrænere. Vi skal have evalueret dette, før sommerferien for at se om der skal laves ændringer.

De andre temamøder var inden for lydighedsgrenen. Formålet med mødet var at finde ud af, hvordan vi kunne få flere ud til lydighedskonkurrencer. Problemet er egentlig ikke manglende hundeførere på lydighedsholdene, da vi de seneste år har sendt 75 % af de unghunde, der ville fortsætte over til lydighed, men mere manglende lyst og tid til deltagelse i lydigheds konkurrencer for de hundeførere der går på holdene. Hvilket dog ikke kun er et problem i Herning, men generelt på landsplan. Først afholdte vi et møde med trænerne, lydighedsudvalget og bestyrelsen, for at høre deres holdninger til diverse problematikker og dernæst indkaldte vi til et møde med de hundeførere, der gik på holdene på daværende tidspunkt. Det har resulteret i at der er kommet 2 hundeførere og 1 trænere mere ind i lydighedsudvalget, som skal være med til at fremme det sociale miljø på holdene, arrangere kurser for trænere og hundeførere og hjælpe med til at optimere træning. Om det får flere til at gå ud til konkurrencer vil tiden vise.

2018 i træningslederudvalget.

Udover det planlagte evalueringer, så er den alt overskyggede problematik manglen på nye hjælpetrænere og uddannelse af nye trænere, så det vil være dette vi sætter fokus på i det kommende år. Hvordan vi lige skal gøre dette vil bliver debatteret på vores kommende møder.

Årets træner 2017

Årets træner 2017 er en person som gennem mange år har haft hold i DcH Herning og har været medvirkende til at både Herning, hundesporten og sportens trænere har udviklet sig til at være i superligaen inden for den type hundetræning.

Selvom mange resultater selvfølgelig er opnået ved hundeførernes egen træning, så har denne træner medvirket til at være katalysator for træningsmetoder og som kursusholder m.m. at være en stor inspiration for grenens øvrige trænere og hundeførere. Og dermed været medvirkende til at der er opnået resultater indenfor allerhøjest niveau.

Som årets træner skal man jo have gjort noget ekstraordinært inden for året der er gået og træningslederudvalget har i år valgt at indstille denne træner, fordi han ikke bare selv, men også at det er lykkedes for ham at have fået 2 af hans hundeførere på sejrspodiet ved DcH DM i 2017. Og selvom det nok ikke kan ha været nemt for en sportsudøver og at samtidig at være plaget af sygdom, så gav han som en god træner plads til at en anden udøver end ham selv har kunne smykke sig med titlen Danmarksmester 2017.

Årets træner er Morten Juhl Hansen.

Lydighedsudvalget

Beretning

Lydighedsudvalget har i år afviklet 2 konkurrencer som begge er forløbet uden problemer.

I september havde vi vores årlige kredskonkurrence. Her var der 35 tilmeldte, en mindre tilbagegang, som blandt andet skyldes at vi pga af mangel på arealer og sporlæggere ikke havde inviteret Elite klassen.

Året sluttede med klubkonkurrence. Her var der 9 tilmeldte i A klassen.

Vandrepokaler uddeles til årets bedste hund i klasserne.

Det er gennemsnittet af de 3 bedste konkurrence resultater i årets løb

C-klassen ingen

B-klassen Majbritt Høj Clausen 185.90 point

A-klassen Jytte Bækgård 250.40 point

E- Klassen ingen

Til sidst vil jeg på udvalgets og ikke mindst på hundeførernes vegne sige tak til alle de frivillige som stiller op og bruger deres tid som sporlægger, skriver eller som figurant ude i skoven en hel søndag. Uden jer kunne vi ikke afholde noget som helst.

Agilityudvalget

Her ved årsskiftet er vi ca 80 – 85 agilityudøvere, der er en lille tilbagegang i forhold til sidste år. Det kan måske hænge sammen med at vi kun tager ind 2 gange om året nu. Vi har kørt med kun 2 indtag i et års tid nu og det fungerer rigtigt fint, idet begynderholdene får ro til at køre igennem et halvt år af gangen. Det giver en langt bedre kontinuitet i træningen og trænerne ved hvor langt de enkle ekvipager er nået.

I årets løb er der, som sædvanligt blevet afholdt 4 konkurrencer. I marts for store hunde en dag og lille/mellem den næste, med ca 100 deltagere begge dage. I juni med ca 120 deltagere og i september med ca 50 deltagere.

Desuden deltog vi i DGI turneringen hvor det blev til en masse fine individuelle placeringer.

Og ja – så var der jo DM, en helt igennem fantastisk weekend hvor Dch Herning viste sig fra sin stærkeste side og det endte helt fantastisk med de tre første placeringer i stor hund til Herning, Der må siges at der var stor og helt velfortjent jubel i Herning lejren. Det er en weekend, som vil blive husket længe.

Her i vinterens løb har DCH og DKK udarbejdet et nyt fælles regelsæt, For os indebærer det ikke så mange ændringer bortset fra nogle nyinvesteringer, da mål og specifikationer på nogle forhindringer også er blevet ændret. Derfor skal vi have kigget på vores flyv og måske ha nye inden for et år og nye hjul inden for de næste 5 år.

I udvalget har vi fået Tommy Pedersen som nyt medlem, i stedet for Helle Harpøth

Årets højdespringer: Marianne Hougaard

Årets agilityhund, lille: Daniel Eichler

Årets agilityhund, mellem: Anette Boye Stougaard

Årets agilityhund, stor: Henriette Skrøder

Rally-lydighedsudvalget

Beretning

2017 blev året, hvor vi i rallyafdelingen desværre kom til at opleve en markant tilbagegang.

Det er stort set lykkedes at fastholde medlemstallet på konkurrencehold-ene og fortsætterholdet, mens tilbagegangen er sket på begynderholdene. Da der samtidig heller ikke har været helt så mange nye fra unghundeholdene har det samlet set givet en tilbagegang.

Vi er set nærmere på denne tendens og det har resulteret i et konkret forslag til tiltag som sendes til TRL i kommende tid.

Som sædvanlig prioriterer vi uddannelse af trænerne højt, og vi har afholdt interne kurser med både Helle Kristensen og Lars Larsen. Endvidere har nogle trænere deltaget i andre relevante efteruddannelses-kurser.

Af nye tiltag har det været en ubetinget succes med afholdelse af 2 trænermøder, hvor temaet har været ”Den røde tråd” og erfarings-udveksling. Vi har anskaffet 5 nye sæt af alle skiltene, så hver træner nu har et sæt hjemme til brug ved forberedelsen af træningen.

Et forslag om at fremme udviklingen af rally på kredsplan ved at oprette et rallyudvalg i Kreds 2 blev desværre ikke til noget, idet man i Kreds 2 ikke så det som sin opgave at støtte et sådant tiltag!

Alle konkurrencehundene har deltaget i stævner med mange flotte resultater, og det lykkedes for 3 at kvalificere sig til DM. Det var Mirjam D. Andersen, Anette Nielsen og Anne-Mette Poulsen.

Med et stort forspring genvandt vi DGI-turneringen, og klubmestre blev: Fortsætter: Signe Dam, Begynder: Maj-Britt Didriksen, Øvet: Herbert Purr, Ekspert: Helle Gedsø, Champ: Mirjam D. Andersen.

Vi har også afholdt 2 DcH-stævner, 1 DGI-stævne og de traditionelle afslutninger før sommerferien og før jul. Vi er godt repræsenteret på det organisatoriske plan med Rie Simmelkjær som repræsentant i lands-rallyudvalget og Herbert Purr i DGI-udvalget ligesom 3 fra vores lille afdeling sidder i bestyrelsen i Herning.

2018:

Den primære opgave i 2018 bliver at forsøge at finde løsninger på, hvordan medlemstilbagegangen kan vendes til fremgang igen.

Helt exceptionelt er det, at hele 4 medlemmer af rallyafdelingen går i gang med dommeruddannelsen. Det er vist ny rekord!

DM til september kommer jo til at kræve mange ressourcer, og derfor har vi kun budt ind på 1 stævne, som afholdes indendørs den 24.02.18. Derudover byder vi også ind på 1 DGI-stævne.

Som noget nyt får vi nu mulighed for at deltage i venskabsstævnet med Ikast og Bording den 24.03.18 på vores hjemmebane. Vi arbejder stadig på at finde dommere, men skulle det ikke lykkes, kunne vi jo spørge de 4 nye dommeraspiranter, om de har lyst til at prøve.

Sluttelig vil vi rette en stor tak til medlemmerne fordi de bidrager til et fremragende sammenhold og flittigt giver en hånd med, når det kræves, og til vore sponsorer for deres uvurderlige hjælp med fine gaver til vore stævner.

Kantineudvalget

Året er gået som det plejer. Vi har haft diverse arrangementer som generalforsamling, kredsforsamling, div. Kurser og konkurrencer. Og vi har stadig plads til mere med den store opbakning vi har til at få hjælp i kantinen. Vi oplever dog at der, i vinterperioden, i visse dage, kan være meget stille i kantinen når der er træning i hallen. Vi vil meget gerne opfordre til at alle hold støtter op om kantinen. Både for det økonomiske men så sandelig også for det sociale i, at vi har en velfungerende kantine.

Vi takker for den grundige rengøring og den skønne julepyntning der igen var nogle frivillige der påtog sig. Det giver nu så skøn en stemning.

Og så vil vi gerne takke Trine, Herdis og Palle for uge efter uge, at tage tjansen med at brygge kaffe og sørge for hyggen i kantinen. Og en tak til Heine for også at hjælpe os, ved at afløse de ”faste” nr de er forhindret i at komme.

Aktivitetsudvalget

Vi har haft et roligt år i år 2017 da der jo var jubilæum. Der har været afholdt arbejdsdag og en julefrokost og vi hyggede til begge arrangementer. Vi har lidt udskiftning da Max Dahl, Ole Hauge og Marianne Kleist er gået ud af udvalget. Vi siger tak for deres engagement gennem årene.
Glædeligt er det at vi allerede har to nye medlemmer, nemlig Lone Hansen og Dorte Jørgensen. Altså er vi nu fire i udvalget og vi glæder os til et godt samarbejde i fremtiden.

Forslag til aktivitetsudvalget: Førstehjælpsaften for dyr.

Bankoudvalget

Vi havde fået tildelt 14 spil i 2017, men ”solgte” 2 til anden klub, da vi frygtede ikke at kunne samle frivillige nok til alle spil.

I år 2018 har vi også fået 14 spil, da en klub yderligere er stoppet p.g.a. manglende frivillige. Klubben havde 24 spil, hvorfor vi er nødsaget til at tage 2 spil mere.

På sigt vil vi komme til at mangle frivillige, da nogen af os er ved at være lidt grå i toppen. Håber nogen er interesseret i klubben.

Jeg har lavet en seddel på alle vores spil, som hænger på opslagstavlen i entreen, hvorfor vi håber at medlemmerne i DcH vil begynde at støtte vores spil i Herning Banko Center, hvilket er til gavn for DcH, Herning Afdeling.

Relevante ad hoc udvalg

Intet nyt

6. Behandling af indkomne forslag

Der er ingen indkomne forslag

 1. a) Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til formanden senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes.

7. Valg af formand/kasserer.

 1. a) På valg er: Formand Flemming Johansen (modtager genvalg)

Flemming Johansen indvælges som formand.

8. Valg af 2 eller 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.

a) På valg er: Rie Simmelkjær (modtager genvalg).

Lise Damsgaard Hansen (modtager genvalg)

Rie og Lise er indvalgt bestyrelsesmedlem for 2 år

9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

1 suppleant: Flemming Koldby (modtager genvalg)

2 suppleant: Erhard Rasmussen (modtager genvalg)

Flemming og Erhard er indvalgt suppleanter til bestyrelsen.

10. Valg af 1 revisor for 2 år.

 1. a) På valg er: Herbert Purr (modtager genvalg)

Herbert Purr er indvalgt til revisor.

11. Valg af 2 revisorsuppleanter.

Erhard Rasmussen (modtager genvalg)

Rita Kristensen (modtager genvalg)

Rita og Erhart er indvalgt til revisorsuppleanter

12. Eventuelt

Fra agilityudvalget

Supplement til beretning: Den 27/7 skal vi til Landsskue og lave opvisning. Alle er velkommen til at melde sig under fanen til opvisningen.

Fra sponsoransvarlig

Hvis nogen kender nogen som kunne være interesserede i at være sponsorer, så vil vi gerne høre fra vedkommende.

Fra Rie Leth Staunstrup

Kan der åbnes op for medlemmer udefra?

Der diskuteres for- og imod. Bestyrelsen tager dette med på næstkommende møde-

Kan der sættes kamera op i hallen?

Dette undersøges og bestyrelsen tager dette med på næstkommende møde

Hvordan gør de andre hold i forhold til efteruddannelse af trænere?

Fra Mette

Foreslår at tombolaen udlodder gavekort til at træne i hallen.

Fra Anita

Kommentar til, at hvis nøgler lånes ud til brug af hallen, så husk at tjekke at hallen er åben.

Ungdomspokalen

Indstilling fra et medlem:

Hun har ligesom jeg selv, gået fra ungdomsholdet til agility let-øvet. Jeg synes hun fortjener pokalen fordi hun møder til alle træningstimer. Hun træner der hjemme med hunden for at blive bedre og bedre.

Hun har helt vildt godt styr på sin hund og hun har siden hun startede på ungdomsholdet været mega god til at styre hunden.

Årets ungdomspokal går til Freja Skak Rasmussen

Uegennyttigt arbejde

Indstilling fra et medlem:

Begrundelsen er at vedkommende gennem mange år har været aktiv på flere fronter for at få DcH Herning til at fungere godt f.eks.

 • Med i træningslederudvalget og lægger hver gang mange kræfter i at få træningsplanen til at gå op
 • Har lavet et utal af oversigter – skemaer og lignende for at have struktur på tingene
 • Ihærdigt arbejdet for at der er orden i Conventus- og vil gerne hjælpe hvis nogen ikke er så dus med det.
 • Er træner – mange gange også med flere hold på samme tid.
 • Hjælper med beregning af resultater ved stævner i klubben.

Der kunne nævnes meget mere, men dette er de vigtigste punkter.

Årets pokal for uegennyttigt arbejde går til Anita Johansen.

 

Tak for god ro og orden

Bestyrelsen

Ved at bruge hjemmesiden accepterer du brugen af cookies mere information

Cookie indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedste oplevelse. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du klikker Accepter herunder, betragtes dette som din accept

Luk