Din lokale DcH afdeling - Hundetræning for alle

Bestyrelsesmøde referat d. 13/01 2020

Nyt fra formanden

Kreds 2 agilitykursus med Ann-Britt i kommende weekend 18-16/1 er aflyst.

Kreds 2 næstformanden går af, grundet sygdom i familien, så der mangles en efterløser.

I el-skabet er udendørslyset blevet tændt, det skal slukkes så det ikke brænder hele tiden. Der er tidsindstillet timer på.

 

Igangværende sager:

 • Ombytning af måtter
  Vi vil få renset de 2 måtter ved kantinen.

 

 • Nye persienner til køkkenet
  De er sat op

 

 • Vandhane i køkkenet
  Den er sat op

 

 • Skur til lydighed
  Bestyrelsen har modtaget prisoverslag på lydighedsskur. Der er spørgsmål som ønskes besvares, så der arrangeres møde med de som har laves overslaget.

 

Nye sager:

 • Bund
  Det vurderes at vores bund stadig fungerer som den skal, selvom der har været meget vand.
 • Generalforsamling
  Drejebog gennemgået

 

Økonomi:

 • Det er lavet færdigt og klar til gennemgang på generalforsamlingen.

Udvalgene:

 • Agility:
  Intet nyt

 

 • Træningslederudvalget:
  Intet nyt

 

 • Rallyudvalget:
  Stævne d. 22. februar planlægges. Der søges efter nyt medlem da Herbert er stoppet.

 

 • Noseworkudvalget:
  Intet nyt

 

 • Aktivitetsudvalget:
  Intet nyt

 

 • Bankoudvalget:
  Intet nyt

 

 • Lydighedsudvalget:
  I gang med at planlægge konkurrence til d. 18./4. C og E konkurrence.  

 

 • Materialeudvalget:
  Der arbejdes med at få bugt med rotterne. De befinder sig i hallen lige pt.

 

 • Kantineudvalget:
  God respons på æbleskivearrangement.

 

 • TRL:
  Intet nyt

 

Evt.

Nyt bestyrelsesmøde aftales efter generalforsamling

Referat bestyrelsesmøde 1.10.2019

Tilstede var: Flemming Johansen, Rie Simmelkjær, Trine Balleby, Anette Becker Berg, Anne Mette Poulsen, Lise Damsgaard Hansen og Inger-Lis Pedersen.

Referent: Inger-Lis

Nyt fra formanden:

 • Aftale med Kamilla Fyrstmann om førstehjælp til hunde man. D. 28.10.2019
 • Kamilla kommer ud en aften hvor man kan få sin hund tjekket igennem, dato kommer senere.
 • Agria kursus, Rie og Inger-Lis deltager lørdag, Inger-Lis deltager søndag

 

Igangværende sager:

 • Penge til opsætning af lys i rallyskuret godkendt.
 • Der er sat et større batteri i uret i hallen.
 • Kort gennemgang af vandingsanlægget. Der kommer nogle ud fra firmaet der har opsat det og forklarer nærmere. De kommer torsdag d. 10.10.2019.
 • Regntøj: der bliver udfærdiget en liste hvorpå man skal krydse af hvilken str. man skal have. Den kommer i klubhuset, hvor der også bliver mulighed for at prøve str. Ønsker man ikke regntøj kan man få julegave i stedet.

 

Nye sager:

 • Trænersituationen i klubben. Vi skal alle have følerne ude for eventuelle emner til trænergerningen.
 • Der udfærdiges fremadrettet en hilsen til DM-deltagerne, som skal være i den kuvert der udleveres til DM.
 • Særskilt regnskab for konkurrencer, dette udfærdiges ikke, det fremgår af årsregnskabet. Vores konkurrencer giver et pænt overskud som vi ikke kan undvære.
 • Formandsskifte, dette offentliggøres på vores facebookside.

 

Økonomi:

 • Medlemstal, der er 328 medlemmer i DcH Herning. Dette er cirka 30 under det forventede.
 • Budgettet kører efter planen.

 

Nyt fra udvalgene:

 • TRL, indbydelse til trænermødet d. 23.10.2019 kommer snarest.
 • AG, vi rykker i hallen den 7.10.2019.
 • Rally, lys i skuret (er på plads) der afholdes møde i næste uge.
 • Lydighed, intet nyt.
 • Nosework, startet begynderhold m. 8 hundefører, og der 10 hunde på øvet hold.
 • Aktivitetsudvalget, i gang med at arrangere julebanko og julefrokost
 • Banko, har haft flere spil med fin overskud og en enkelt med underskud (16,00 kr)
 • Træerne der ligger i skoven bliver fjernet når der er plads på kraftvarmeværket.
 • Okt. Kurset er aflyst, 4 rallykurser, agriakursus 26-27 okt.

Evt:

 • Agilityskab til alle de ting vi har. Sættes op i ¨børnehjørnet¨ i klubhuset.
 • ¨Uenighed¨ mellem 2 hunde. Vi får Helle T på banen.

 Næste møde: onsdag d. 13.11.2019

 

Icon

Referat bestyrelsesmøde 1.10.2019 48.31 KB 11 downloads

...

Holdplan september 2019

Holdoversigt fra sept. 2019 til feb. 2020
Agility holdene får først ny plan til marts 2020.

 

1/9 2019 – 1/2 2020

Periode

Trænere/Hjælpere

Tidspunkt

Hvor

Hvor

Mandag:

 

 

Hal

Ude

Hvalpe 1 – sept. 19

1/9-1/5

Flemming J, Tina, Marianne

18.00-19.00

Ude

Bane 4

NoseWork Begynder – sept. 19

1/9-1/2

Rie S

18.00-19.00

Ude/Inde

Ude/Inde

B/A/E – Lydighed Konkurrence

1/9-1/2

Jonna, Maibritt C

18.00-19.30

Ude

Bane 1+5+6

NoseWork Øvet *Flextræning

1/9-1/2

Anita, Tanja

18.30-20.30*

Ude/Inde

Ude/Inde

D/C – Lydighed Konkurrence 1 (Ø)

1/9-1/2

Dorthe

18.00-19.00

Ude

Bane 1+5+6

D/C – Lydighed Konkurrence 2 (B)

1/9-1/2

Dorthe, Sanne

19.45-20.45

Ude

Bane 1+5+6

Agility – Konkurrence 2

1/9-1/3

Pia, Rie L

18.00-19.45

Hal1+2+3

AG 1+2

Agility – Konkurrence 4

1/9-1/3

Heidi, Emilie

20.00-21.00

Hal 3+½2

AG 1

Pre Agility + Agility Grundlæggende

1/9-1/3

Mette, Heine, Inger-Lis

20.00-21.00

Hal 1+½2

AG 2

Tirsdag:

 

 

 

 

 

Familiehundehold

1/9-1/2

Annette C, Lisa

17.30-18.30

Hal 3

Bane 1a

Hvalpe 3 +6 mdr. – sept. 19

1/9-1/5

Gitte, Sandie

18.00-19.00

Hal 2

Bane 4

Hvalpe 1 – maj. ’19

1/6-1/12

Helle T, Hanne T

18.30-19.30

Hal 1

Bane 1a

ABC Lydighed 2

1/9-1/2

Ulla

18.30-19.30

Ude

Bane 1b

Onsdag:

 

 

 

 

 

Hvalpe 2 – sept. ’19

1/9-1/5

Susanne, Rita

18.00-19.00

Ude

Bane 4

ABC- lydighed 1

1/9-1/2

Flemming K

18.00-19.00

Ude

Bane 1b

Pre-Lydighed

1/9-1/2

Morten P, Bjarne, Jette

18.30-19.30

Ude

Bane 1a

Rally Konkurrence 3

1/9-1/2

Dorthe, Ann, Anine

18.30-19.30

AG 1+2

Bane 2+3

Agility Konkurrence 1

1/9-1/3

Morten J.

18.00-19.45

Hal 3+½2

AG1

Agility Øvet

1/9-1/3

Kirsten, Helle S, Lise

18.00-19.00

Hal 1+½2

AG2

Agility Let Øvet

1/9-1/3

Helle M, Claus

19.15-20.15

Hal 1+½2

AG2

Agility Konkurrence 3

1/9-1/3

Henriette S, Majbrit L

19.45-21.15

Hal 3+½2

AG1

Torsdag:

 

 

 

 

 

Ungdomsholdet

1/9-1/2

Gitte

18.00-19.00

Hal 3

AG1

R·A·L Motionshold

1/9-1/2

Anita

18.30-19.30

Ude

AG2+Bane 4b

Begynder +8 mdr. – sept. 19

1/9-1/2

Gitte, Amalia

19.15-20.15

Hal 3

Bane 4b

Rally Konkurrence 2

1/9-1/2

Erik

19.30-20.30

Hal 1

Bane 2

Rally Konkurrence 1 + RUK

1/9-1/2

Dorthe, Sanne, Helle K

18.00-19.00

Hal 1

Bane 2

Rally Begynder 1 – sept. 19

1/9-1/2

Rie S

18.00-19.00

Hal 2

Bane 3

Rally Begynder 2 – sept. 19

1/9-1/2

Thomas, Heidi W

19.30-20.30

Hal 2

Bane 3

Fredag:

 

 

 

 

 

Klikkerhold Øvet

1/9-1/2

Maibritt C (kontaktperson)

16.30-18.30

Hal1+2+3

Frit

 

 

 

 

 

 

Orlov: Anne-Mette, Anette BB, Jytte, Helle S (til uge 42), Helle H (vinter), Erhard

Bestyrelsesmøde 18.08.19

Nyt fra formanden

Der er DM i Nordisk, kreds 2 hvilket afholdes i Holstebro.

Vi har fået et tilbud om, at et firma vil komme og demonstrere et varmetæppe til hunde, samt andre tilbud. Vi tilbyder ham, at han komme herud til en konkurrence med en stand d. 8/9.

Til generalforsamlingen 2020 genopstiller Formanden ikke.

 

Igangværende sager

Vandingsanlæg i hallen

Vi sætter arbejdet i gang snarest muligt og benytter vvs. Firmaet Carsten B. Hansen fra Snejbjerg.

Rally skur

Skuret er under opførelse og vi glæder os over at kunne give rally-folket et godt sted til deres trænings ting.

Nyt ur til hallen

Der arbejdes på sagen

 

Nye sager

Trænersituationen i klubben

Vi ønsker os flere trænere, på sigt.

Medlemssituation

Vi overvejer om vi tilbyder det som vores medlemmer ønsker. Forskellige ideer vendes. Vi fortsætter med de gode ideer.

 

Økonomi

Medlemstal

Der er 330 medlemmer med de nye hvalpehold.

Budget

Budgettet balancerer.  

 

Nyt fra udvalgene

Træningslederudvalget

Intet nyt

Agilityudvalget

Vi har afholdt konkurrence, i samarbejde med DcH Ikast, inden sommerferien og det gik godt.

Der gøres klar til konkurrence d. 8./9.

Rallyudvalget

Der er konkurrence til september og forberedelserne er i gang.

Der oprettes ikke pre-rally til her efter ferien. Vi har dog taget medlemmerne ind på de eksisterende hold så de fortsat kan være med.

Lydighedsudvalget

Der har været afholdt konkurrence og det gik fint på trods af lille deltager antal.

Der er stor tilslutning på pre-lydighedsholdene og vi ser frem til fremgang på lydighedsdelen.

Nose Work udvalget

Der starter begynderhold sidst i september med 9 hundefører.

Aktivitetsudvalget

Næste gang der er aktivitet skal vi holde banko-aften.

Bankoudvalget

Intet nyt

Materiale

Intet nyt

Kantinen

Vi starter med at sælge godbidder fra Alpha Spirit snarest.

Kantinen har bespist lydighedsfolkene til konkurrencen, det gik godt.

Der er en del aktivitet med kurser osv. hen over efteråret.

 

Evt.

DM

Rie vil være fanebærer igen i år.

Klubben betaler startgebyr, og derudover 200 kroner til hver kvalificeret ekvipage.

 

Evaluering af fælles klubmesterskab

Det var dejligt, at alle er sammen om at holde det.

Det er ønskeligt, hvis hver gren afsætter et par mand til at holde styr på troppene, for ansvaret kom til at hænge på de få. 

Der skal stå én i kantinen på denne dag, for det var ikke indregnet i planen, men det blev nødvendigt hen ad aftenen.

Det var dejligt, at vi kunne afholde det udenfor. Når konkurrencekalenderen kommer vil vi sætte en dato, til næste år.

 

Næste møde

D. 1. oktober klokken 17.30. Mødet starter klokken 18.00.

Bestyrelsesmøde 13.06.19

Referat

Nyt fra formanden

Kredsrådsmøde d. 3.6:

Kredskasserer fortsat syg og opgaverne løses ad hoc.

Landskasseren er stoppet og suppleant indkaldt.

Priser på forplejning er justeret.

Der arbejdes på et nyt regnskabsprogram.

 

Igangværende sager

Vandingsanlæg i hallen

Der arbejdes videre.

 

Rally skur

Byggetilladelsen er kommet igennem og vi arbejder på, at få den bedste pris i land.

 

Nyt ur til hallen

Afventer

 

Hjertestarter til klubben

DcH Herning er i den fantastiske situation, at vi får doneret en hjertestarter. Dette tilbud er vi meget taknemmelige for og glæder os over, at kunne hænge en hjertestarter udenpå klubhuset.

 

Økonomi

Medlemstal

Der er pt. 287 medlemmer.

Budget

Budget gennemgås

Nyt fra udvalgene

Træningsledersudvalget

Hvalpe/unghundetrænere skal afholde en aften hvor der demonstreres hvilke grene vi har i klubben, så de kan få mulighed for at vælge ind på gren til fremtidig træning. Aftenen bliver d. 25/6-19.

Snarest skal alle trænere melde ind på, hvilke hold de ønsker fremadrettet.

Der afholdes efterårstrænermøde d. 23.10.19.

 

Agilityudvalget

Der afholdes stævne på søndag i Ikast.

Vi laver opvisning på landsskuet og der bliver også repræsenteret andre grene.

 

Rallyudvalget

Der er 2 hele nye skiltesæt i hallen, som kan benyttes. Til August er der 5-6 af de gamle sæt tilgængelige også. Når de lånes er det vigtigt, at de afleveres aftørret og i numerisk orden.

 

Lydighedsudvalget

Alle lydighedstrænere var til møde omkring holdfordeling. D- holdet og C-holdet bliver slået sammen og A-holdet og B-holdet bliver slået sammen, fra 1. september.

På pre-lydighed skal hundefører kunne træne i 3 måneder.

Der afholdes C- og B konkurrence lørdag d. 10. august.

 

Noseworkudvalget

Klubmesterskab afholdes mandag d. 17.06.19 i- og omkring DcHs arealer. Grunden til, at Nosework vælger, at afholde klubmesterskab denne dag er, at hundeførerne på holdet også deltager på andre hold og derfor alligevel kommer til den fælles klubmesterskabsdag.

 

Aktivitetsudvalget

Der er planlægning i gang hen imod aktivitetsdagen d. 30. juni 19.

 

Bankoudvalget

Der har været et enkelt spil med tab. Ellers intet nyt.

 

Materiale

Der er sat nyt jul på rally-vognen.

Vi har problemer med vores traktor da der er reservedele som vi venter på, så den kan blive klar igen. Vi har derfor fået klippet vores græs af kommunen de seneste uger.

 

Kantinen

Intet nyt

 

Evt.

Intet nyt

 

Næste møde

Næste møde afholdes d. 19.08.2019 med start klokken 18.00

Bestyrelsesmøde 01-05-19

Referat

 • Nyt fra formanden
  • Kredskasseren.
  • Ulla Pedersen er desværre sygemeldt, der arbejdes på at finde en midlertidig løsning.

 

 • Igangværende sager
  • Vandingsanlæg til hallen.
  • Vi har haft besigtigelse af VVS installatør og afventer endelig tilbud
  • Hvalpe kravlegård.
  • Er færdig. Stor tak til alle medhjælpere.
  • Rally skur.
  • Der skal søges byggetilladelse. Dette er i gang. Der skal laves overslag på prisen
  • Nyt ur til hallen.
  • Intet nyt
  • Hjertestarter i klubben.
  • Vi har ikke planer om at købe en ny. Der henvises til Bravida og Stark. Der hænger èn som er tilgængelig døgnet rundt.
  • Skift/rengøring af måtter.
  • Vi har vurderet at dette ikke er nødvendigt

 

 • Nye sager
  • Synlighed i bestyrelsen.
  • Vi arbejder på sagen
  • Fælles arrangement.
  • Vi ønsker et fælles arrangement for konkurrencehold som ikke ligger når det er blevet dårligt vejr. Der holdes derfor fælles klubmesterskab fredag d. 21-6 for alle grene.

 

 • Økonomi
  • 287 stk.
  • Budget.
  • Ok. 
 • Nyt fra udvalgene.
  • Træningslederudvalget: Intet nyt
 • Agilityudvalg: balancen er afleveret til rep.
 • Rallyudvalg: intet nyt
 • Lydighedsudvalg: møde med trænere 22-5.
 • Noseworkudvalg: intet nyt
 • Aktivitetsudvalget: god aften med banko, fint fremmøde. Aktivitetsdag 30-6
 • Bankoudvalg: et spil med overskud
 • Materiale: fyldt huller på p-plads, renset afløb.
 • Kantinen: DGI stævne afviklet
 • Evt

 

 • Næste møde 13-6 ved Annette BB

 

 

 

Bestyrelsesmøde referat 02-04-19

Nyt fra formanden

 • Landsmødet 16-3

Inger-lis og Flemming har været afsted og havde et godt møde. Der er ikke kontingentstigning og mødet forløb fredeligt uden de større temaer. Økonomien ser fin ud.

 

Igangværende sager

 • Vandingsanlæg til hallen

Der er undersøgt et tilbud som virker rigtigt. Vi skal have indhentet den reelle pris, da den indhentede pris er et overslag. Vi arbejder videre med aftalen.

 • Hvalpe kravlegård

Alt er godt. Den bliver færdig inden 1. maj.

 • Rally skur

Det indledende arbejde er begyndt og det forventes, at skuret skal blive færdigt inden sommeren.

 • Nyt ur til hallen

Vi kan få et ur til hallen som går på 220 v. Vi arbejder videre med opgaven for det ur vi har nu, det taber hurtigt batteri.

 • Skab til Nose Work

Det er sat op og er nu også fyldt op. Nosework hundeførerne er glade.

 

Nye sager

 • Hjertestarter i klubben

Vi har ikke nogen hjertestarter længere her i klubben. Vi undersøger hvordan vi får erhvervet en til klubben igen. Der henvises midlertid til hjertestartere ovre på den anden side af vejen ved Bravida.

 • Fastsættelse af kontingent for begynderhold

Fremadrettet har vi et hvalpehold som varer 6 mdr. frem for de 3 mdr. som det varede tidligere. Prisen for de 6 mdr. vil være 1100 kroner.

 

Økonomi

 • Budget

Vi har 266 medlemmer pt.

 

 

Nyt fra udvalgene

 • Træningslederudvalget

Den nye holdstruktur som starter til 1. maj er under fuld opbygning.

Næste trænermøde er d 23 -10

Vi er udfordret på trænersiden, for Jette Purr stopper med Hunde for sjov holdet. Vi har ikke nogen erstatning, så foreløbig kører det videre med selv træning.

 • Agilityudvalg

Vi har afholdt stævne og det forløb super godt. Vi fik positive tilbagemeldinger.

En af vores balancebomme er gået i stykker og vi undersøger om vi skal reparere den balance vi har eller om vi skal investere i en ny.

 • Rallyudvalg

Ann Mariboe er indtrådt i udvalget.

Vi er færdige med beskrivelser af den nye holdstruktur og vi mangler den røde tråd fra de andre udvalg, så vi kan lave et set-up som fungerer.

På lørdag er der stort rally-konkurrence og vi glæder os.

De nye skilte er på vej og vi glæder os til, at få dem hjem.

 • Lydighedsudvalg

Vi har fået nye letvægtsskjul og dem er vi rigtige glade for.

 • Nose Work udvalg

Vi har haft de 2 første møder og lavet den røde tråd i beskrivelse af den nye holdstruktur for begynder- og øvet holdene. Vi har planlagt en fællestræning d. 13./4. fra. Klokken 10.00-12.00 for begge hold samlet.

På øvet hold er vi på udebane 1 gang i måneden.

 • Aktivitetsudvalget

Der er sendt liste ud over årets aktiviteter. Der er banko d. 26. og vi glæder os til at afholde de forskellige arrangementer.

 • Bankoudvalg

Der har været spil med gevinst og det går godt.

 • Materiale

Lamperne nede ved Hallen har været defekt, de er nu repareret og virker igen.

 • Kantinen

Dommermøde og rallykonkurrence har været afholdt og er gået godt. Til DGI rally konkurrence her i weekenden skal der ligeledes være betjening i kantinen.

 • PR

Der var en artikel i Herning Folkeblad som beskrev Mette Bergers deltagelse i Crufts i England.

 

Evt.

 

 • Udlejning af hallen

Vi planlægger, at lave et koncept til udlejning af hallen, når det igen bliver sæson for brug af hallen

 • Skift af måtter

Rengøringen vil gerne have skiftet de løse måtter for de er ikke længere lette at støvsuge. Vi undersøger pris og udvalg.

 

Næste møde

 • Næste møde finder sted d. 01./5-2019

 

Punkter til næste bestyrelsesmøde:

 

Synlighed i bestyrelsen

Fælles arrangement senere på året (klubmesterskab)

Ved at bruge hjemmesiden accepterer du brugen af cookies mere information

Cookie indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedste oplevelse. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du klikker Accepter herunder, betragtes dette som din accept

Luk