Din lokale DcH afdeling - Hundetræning for alle

Historie

Klubben startede d. 16. april 1942, hvor der blev afholdt stiftende generalforsamling. Kontingentet blev fastsat til 5 kr. pr. år samt et indskud på 5 kr. pr. medlem. Lovene var de samme som var gældende for Vejle foreningen.

Bestyrelsen bestod af følgende:
Formand 1942 – 1943 Holstein Markussen
Næstformand 1942 – 1943 Rosendal Pedersen
C. M. Jacobsen
Chr. Riis
Kasserer O- Halkjær

Chr. Riis, C. M. Jacobsen og Rosendal Pedersen var således med i bestyrelsen de næste mange år, Rosendahl som formand fra 1943 til generalforsamlingen d. 21/1 1984, hvor han trådte tilbage. På samme dag blev Rosendal udnævnt til æresmedlem af DcH Herning afdeling.

Træningen var det første halve år på sportspladsen ved Nørregadeskole, hvorefter træningen blev flyttet til den gamle ungskueplads mellem Sundsvej og Tingvej, hvor der var vintertræning hver søndag kl. 9. Næste forår var der igen problemer med at finde træningsarealer indtil fabrikant A. Boll tillod en plads til træning ( i mosen), hvor det første klubhus blev rejst med materialerne skænket af Dahl Skærbæk.

dch hist 001Til venstre er det C. M. Jakobsen, til højre hans bror

I de første år var man foruden den almindelige træning politiet behjælpelig med flere forskellige opgaver såsom eftersøgning af forsvundne personer, tegnebøger, ringe, nøgler m.v.

Den hjælp gjorde, at man ansøgte byrådet om fritagelse for hundeskat*. Vi fik fritaget 5 hunde om året i perioden 1952 – 1969. Fritagelsen for hundeskat blev tildelt de hundeførere som var de mest benyttede af politiet.

dch hist 002Billedet er fra 1957 og viser nogle hundefører i pæn påklædning “lidt anderledes fra i dag”.

D. 9. oktober 1948 afholdtes det første Gåse og Andespil på Hotel Eyde, som i årene siden har lagt grund til en solid ekstra indkomst, som hele klubben har grund til at være taknemlig for; i de første mange år var klubben ligeledes ude at tjene penge som kontrollører ved motorløb. Søndag d. 23. april 1961, var klubben således også kontrollører ved et motorløb i Sinding, desværre afvikledes dette løb ikke uden alvorlige styrt i sidevognsklassen, hvor 3 motorcykler var indblandet i et grimt styrt, hvor der var en der brækkede benet.

Helt frem til 1959 foregik træningen på skift mellem ungskuepladsen og mosen. i 1959 var det nye klubhus i mosen betalt.

D. 23. maj 1967 var der indbrud, hvor klubhuset blev antændt og nedbrændte total. Det blev genopført med tilbygning og indviet d. 26. august. Første højre tredjedel er et brugt arbejdsskur, som senere blev udvidet med den midterste tredjedel, som også var et arbejdsskur. Da vores materiale hus senere brændte, byggede vi for forsikringssummen den sidste tredjedel til og så blev første tredjedel til materialeskur.
I 1970 flyttede vi så klubhuset over på Vardevej, men glæden var kort for det nedbrændte 6 uger senere.

dch hist 004

 

 

 

 

 

Først klubhus på Vardevej, som nedbrændte.

 

 

 

 

 

 

dch hist 005dch hist 006

 

 

 

 

Der blev købt et færdigt hus i Vildbjerg for forsikringssummen ( Stigaard Huset) således at afsavnet ikke var for længe.

Dette hus var starten på klubhuset, som det så ud da vi flyttede fra det i 2005

 

 

 

 

I 1975 blev der så udvidet med forbedrede toiletforhold og som klubben voksede blev det nødvendigt at udvide igen i 1983, hvor huset fik sit udseende, som der var da vi igen flyttede fra det i 2005, mod nord og øst. Byggeriet bevirkede at vi fremover ville kunne afholde vores møder og generalforsamling i klubhuset. Se nedenstående billede.

 

 

Klubhus på Vardevej anno 1975

 

 

 

 

 


Historier

At vi og vore hunde engang imellem kan komme ud for særprægede og specielle opgaver og løse dem, blev i sommeren 1971 bevist af Chr. Christensen og Verner Lauritsen, idet de blev bedt om, med deres hunde King og Porgy at indfange en gris, som det havde vist dig umuligt at indfange eller komme nær. man koncentrerede sig om at lade hundene løbe grisen træt, hvilket lykkedes og dens lykkelige ejer kunne føre sin gris hjem takket være hundenes indsats.

Ligeledes var der en gang, hvor vi var politiet behjælpelig med at finde en dreng der var blevet væk. Chr. Riis, som på det tidspunkt var skaldet, var blevet væk fra de andre og var faldet i et hul, som var så dybt, at kun hovedet stak op – det var mørkt og det regnede meget. C- M. Jakobsen kom så gående med hænderne famlende foran sig og mærkede så på noget bart og troede at det var drengens bare røv, han råbte straks, “han er her, han er her, han har ingen bowser på”. Det måtte han høre for mange gang siden.

Under en konkurrence d. 27. maj 1976 hvor C. M. Jakobsen var figurant, forsvandt han pludselig fra sin post. Der blev hurtigt iværksat en eftersøgning af hundeførere og dommere, der fandt ham liggende på ryggen i en grøft, som var halvfuld af vand. Stærk forkommen, blev Jakobsen hurtigt bragt til sit hjem, fik tørt tøj på og lagt i seng, men efter et par timer var han frisk og oplagt, klar til at høre resultaterne fra konkurrencen.
Senere det samme år d. 4. december blev C. M. Jakobsen og Chr. Riis udnævnt, som klubbens første æresmedlemmer.

dch hist 007Billede af æresmedlemmerne.
C. M. Jakobsen og Chr. Riis
Til højre er det Rosendal Pedersen

dch hist 008 dch hist 009 dch hist 010

Tage Andreasens Noomis Don 1958 – 1968

 

 

 

 

At DcH Herning afdeling også har kunne begå sig i konkurrencer, kan vi se, når vi går resultaterne fra konkurrencerne igennem. Vi har haft flere lands- og kredsmestre, hvilket kræver en stor indsats af hund og fører, men for at hund og fører har kunnet nå så langt, har der skullet være nogle, der ville træne den og afholde konkurrencer de kunne deltage i. Derfor skal der rettes en stor tak til trænere, dommere og ledere, der har gjort et stort frivilligt arbejde dermed i alle år. Som arrangør af landsstævne har vi bl.a. stået fem gange siden det første i 1967 og det indtil videre sidste i 1998.

Vores første klubblad udkom i april 1979, men blev opløst i 1985, det nuværende klubblad startede i 1988 og for at det fortsat skal kunne være en succes er det vigtigt at vi alle kommer med indlæg til bladet.
På generalforsamlingen d. 11. januar 1986 kunne formanden meddele at vi havde mistet 2 af vores god medlemmer Rosendal og Jakobsen der begge havde været medlemmer i over 40 år. På samme møde blev det besluttet at melde DcH Herning ind i foreningen til dyrenes beskyttelse. I det samme år var vi på besøg hos Flyverstation Karup, ca. 50 medlemmer deltog, hvor vi så på hundeskolens træningsmetoder og faciliteter. Det var kun DcH Herning der deltog – det er desværre ikke muligt mere, da der ikke inviteres enkeltvis mere.

De 30. Oktober 1986 udnævnes Egon Andersen til æresmedlem af DcH Herning afdeling. Egon kunne man i mange år finde som fast inventar i klubhusets køkken, som blev udvidet i april 1987.

D. 20. januar 1988 blev det vedtaget på bestyrelsesmødet at bygge en agilitybane, hvis tilladelse fra Herning kommune kunne gives. På generalforsamlingen 3 dage senere valgtes klubbens daværende formand (nu æresmedlem 2007) Kresten Kristensen. Den 12 december 1988 fik vi så den endelige tilladelse fra kommunen. ( Dog var banen allerede i fuld gang, den blev bygget sammen med det daværende materialeskur). Her under ses et billede fra familieaften 1991.

 

dch hist 011Familie aften 1991

I forbindelse med Søren Jensens 70 årsdag udnævnes han til æresmedlem d. 8/2 1989 og jo ældre foreningen bliver jo flere æresmedlemmer bliver der, så på generalforsamlingen d. 19/1 1991 udnævnes Tage Andreasen, mangeårig kasserer, som æresmedlem.

Træningsmetoderne har gennem årene ikke forandret sig meget, se bare her, et uddrag fra 1944:

1 Lad ikke Hidsigheden løbe af med Dem (tæl til tyve), hvis Deres Hund ikke gør sin Øvelse rigtigt. Straf kun Deres Hund, hvis De har grebet den paa fersk gerning, og behold i saa Fald Hunden hos Dem, til den er faldet til Ro, og er ikke bange mere. Gør den en Øvelse forkert, er det i de fleste Tilfælde Førerens egen Skyld.
2 Sørg altid for at vinde Deres Hunds Tillid, ved at opmuntre den ved et lille klap eller en lille Lækkerbidsken, naar den har gjort sine Ting rigtigt.
3 Gentag ikke den samme Øvelse Uafbrudt, men skift med Øvelserne.
4 Brug altid den samme korte Ordre til Hunden, naar den skal udføre en ting. Udtal Ordene klart og tydeligt.
5 Sørg for, at der er Appel over for Dem selv, saa bliver der det også over Hunden. Ved Appel forstaaes f.eks. for Førerens Vedkommende, at han gaar i ret hurtigt Tempo, og at han, naar han kommanderer “Holdt” saa standser selv øjeblikkelig, o.l.
6 Husk, at alle Øvelser indøves med Hunden i Line eller lang Snor, saa De stadig har Hunden fuldstændig under Deres kontrol. Først, naar Øvelsen sidder fuldstændigt fast, kan man udføre den uden Line. men Husk, aldrig, aldrig for tidligt.

Bestyrelsen ved klubbens 50 års jubilæum i 1992, så således ud.

Formand – Kresten Kristensen

Næstformand – Jette Kristensen
Kasserer – Heine Lauridsen
Sekretær – Merete Bo Thomsen
Bestyrelsesmedlem – Heine Kristensen
Bestyrelsesmedlem – Per Østergård
Bestyrelsesmedlem – Lars Hiltmar

Hermed slutter uddraget fra 50 års jubilæumshæftet.


 

Forklaringsguide:

*Hundeskat
Fra 1927 til 1970 havde vi her i landet hundeskat, og så vidt det har kunnet undersøges, opkræves der nogle steder i verden også i dag hundeskat eller -afgift. Nogle steder er afgiften knyttet til krav om vaccination af hunden mod hundegalskab eller ansvarsforsikring for skader, der forvoldes af hunden.

Nogle hævder, at det kunne være fornuftigt at genindføre hundeskat, der så kunne have relation til kravet om mærkning af hunden, ansvarsforsikring m.v. For bedre at kunne inddrage det økonomiske perspektiv i sådanne drøftelser, bedes der om, at ministeriet oplyser de anslåede provenumæssige konsekvenser under forskellige relevante forudsætninger, f.eks. således at hundeskat opkræves sammen med forsikringspræmien, eller at den inkluderer regelmæssig vaccination m.v.


 

D. 26-27. september 1998 havde vi DM i Agility, Lydighed og IPO, der blev afholdt på Messecenter Hernings Arealer

D.18. juni 2000 fik vi at vide fra Herning kommune at vi skulle være ude af vores klubhus på Vardevej i løbet af et par mdr.

Uddrag fra Generalforsamlingen januar 2006.

“Hvis vi skal lave en status med tilbageblik over det nye klubhus, som byggeudvalget har været med i, så startede det den 18. juni 2000, hvor vi fik af vide fra Herning Kommune, at vi sådan set skulle være ude af klubhuset på Vardevej i løbet af et par måneder og det kunne jo ikke lade sig gøre, for vi kunne jo ikke sådan flytte det gamle klubhus og vi skulle først lige have fundet nogle nye arealer, hvor vi kunne være.

Så vi var nogle stykker der måtte i gang med at finde nye arealer sammen med kommunen og et nyt klubhus. Med hensyn til arealer har vi været mange steder i kommunen. Og det har ikke været nemt, for dels skulle det jo helst ligge i byen og med nogle rimelige store arealer og et sted hvor vi ikke forstyrrer nabolaget. Med hensyn til klubhuset har vi kigget på mange forskellige modeller og former for hus; bjælkehytter, murstenshuse, træhuse, barakker og pavilloner. Det vi sidder i nu var vi i efteråret 2003 i Them og kigge på og sagde ja til det. Ca. 1. marts 2004 kom huset så på sokkel her og d. 2. August 2005 startede vi træningen her på de nye arealer på Nakskovvej og der er brugt mange tusindvis af frivillige timer på dette projekt, så Byggeudvalget vil gerne sige 1000 tak for alt den hjælp, der har været med til at få dette her op at stå og vi håber at I får glæde af det i mange år.”
I gennem tiderne har vi haft nogle Danmarksmestre – dem kan du se her

Den 1. oktober 2007 er lyset klar på lydighed- og agilitybanerne til vinter træning som er blevet brugt meget flittig i løbet af vinteren.

Sommeren 2008 bliver der lukket en del af terrassen og der bliver bygget til skuret så der er bedre plads til traktoren og der blev lagt et stort stykke til terrassen med fliser

dch hist 012 dch hist 013 dch hist 014

 

 

 

 

 

 

 

Sommeren 2008 har vi nu 2 komplette agility baner.
Afsnittet om DcH Hernings Historie fra 1992 og frem er venligst sammensat af Bestyrelsesmedlem Heine Kristensen.

 

Ved at bruge hjemmesiden accepterer du brugen af cookies mere information

Cookie indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedste oplevelse. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du klikker Accepter herunder, betragtes dette som din accept

Luk