Din lokale DcH afdeling - Hundetræning for alle

Referat Generalforsamling 2019

Mandag d. 28. januar 2019

Deltagende. 65 personer

 1. Valg af dirigent.

Dirigent for årets generalforsamling bliver Herbert Purr.

 1. Beretning af foreningens formand, Flemming Johansen

Årets Landsmøde i DcH, som er det der svarer til en generalforsamling, forløb roligt. Der har været en del udskiftning på posterne de sidste år, både Landsformanden, kasseren og flere kredsformænd er nye i Hovedbestyrelsen. Så det afspejler nok at man lige skal ind i tingene. Økonomien ser fornuftig ud og kontingentet forblev derfor uændret. Medlemsmæssigt kom vi ud af 2018 med en fremgang på 192 medlemmer til i alt 12.616.

Her i kreds 2 havde vi desværre tilbagegang, et minus på 53 medlemmer så vi nu er 1.712. Ellers var forårets største opgave at finde en ny kredsformand. En tung post som involvere en del møder, heraf flere hele weekender og mange organisatoriske opgaver. Men efter 2 ekstraordinære generalforsamlinger lykkedes det at få valgt Gitte Christensen fra Grindsted/Billund. Økonomien er meget positiv så heller ingen kontingent stigning her.

Her i vores egen klub har vi desværre bidraget med tilbagegangen. Efter to år med henholdsvis 374 og 377 medlemmer kommer vi ud af året med 347 medlemmer, et minus på 30 i forhold til 2017. Vi er meget afhængige af antallet af trænere som har lyst til at træne hvalpe og voksen begynder hold. Der er nogle faste trænere og heldigvis melder der sig nogle som gerne vil tage en ekstra tørn med begynder holdene.

Her i starten af 2019 har vi 32 forskellige hold og 60 trænere, aspiranter og hjælpetrænere. Det er et kæmpe arbejde at få koordineret alle ønsker fra trænere og hundefører, for der er rigtig mange, så en stor tak til Træningslederudvalget for det kæmpe arbejde i udfører får at få det hele til at hænge sammen.

I løbet af året er der selvfølgelig en afgang af trænere og frivillige men heldigvis er der også en tilgang af nye, dette betyder at vi formår at holde en stab på ca. 75 frivillige.

I løbet af året har vi også afviklet stævner. Det har som sædvanligt kørt på skinner. Stor tak til udvalgene Agility, Rally, Lydighed og kantinen for det store arbejde i ligger i det.

Vi har ikke haft de store investeringer i år. Vi har fået monteret en infoskærm så vi har mulighed for at få informationer ud til alle der kommer ind i klubben. Et nyt komfur og en ny computer er det også blevet til. Vi har arbejde med muligheden for at dræne arealet mellem hallen og agilitybanen. Rent teknisk kan det godt lade sig gøre, men da det koster ca. 80.000 kr. plus nogle løbende udgifter har vi søgt Herning Kommune og DGI om tilskud, men har fået afslag begge steder. Vi er ikke parat til selv at bruge så mange penge på projektet så derfor har vi valgt ikke at gå videre med det på nuværende tidspunkt.

Ellers har året jo selvfølgelig stået i DM´s tegn. Vi havde vores første møde i december 2016. Her fik vi sammensat det hold på 17 personer som skulle udgøre konkurrenceledelsen. Alle havde deres eget ansvarsområde, lige fra IPO til rengøring af toiletter. Vi har heldigvis stor erfaring i at afholde konkurrencer, så den store udfordringen var helt klart alt det andet som vi ikke rigtig vidste noget om, indkvartering, parkeringsareal, sponsorer, bespisning – hvor mange sandwich skal man smøre til 7-800 mennesker? Er der strøm nok til det hele? Ja der var nok at tage fat på. Og så skulle der også lige findes 160 hjælpere.

Men som tiden gik, så blev det klart, at hver gang vi havde fællesmøde så var alle kommet lidt videre og havde fået løst de værste problemer, og til sidst var alt klar.

Stor tak og ros til alle i konkurrenceledelsen for et fantastisk godt stykke arbejde. Naturligvis også en stor tak til alle de 165 hjælpere som meldte sig under fanerne, det er da dejligt at det stadig kan lade sig gøre at få frivillige til at stille op når det gælder.

Hvordan gik det så ? det gik selvfølgelig fantastisk. Vi har kun fået ros og ingen ris. Selv Landsudvalgene har ikke haft noget at klage over, det kørte bare på skinner. Jeg ved godt, at der var nogle som i starten var skeptiske over, hvorvidt vi kunne holde et så stor arrangement på vores egne arealer, men det var netop styrken i det. God tid til at klargøre tingene. Kort afstand imellem banerne, en hal fyldt med en leben af mennesker som hyggede sig, når der ind imellem kom en regnbyge. Ingen lange køer for at købe en frankfurter, masser af skraldespande på pladsen, som betød at der ikke var noget affald som skulle samles op bag efter.

Tak til vores hovedsponsor, Arion, som blandt andet sponserede en jakke til alle hjælpere, og til alle de andre sponsorer som bidrog med annoncer i programmet og gaver til tombolaen. En tombola som i øvrigt solgte 2000 lodder hver dag og var udsolgt begge dage.

Så alt i alt en stor succes, og vi kan alle være stolte over at have arrangeret en af de bedste DM konkurrencer der er blevet afholdt i DcH.

Vi fik også hevet et par flotte resultater i land, èt danmarksmesterskab til Morten Juhl Hansen i agility og en 2nd i rally til Mirjam Dam Andersen. Stort tillykke til begge med det flotte resultat.

Og så pludselig, efter knap 2 års forberedelser, var det hele overstået, lidt oprydning, og så kunne vi slappe lidt af, inden dagligdagen igen meldte sig.

Hvis vi skal kigge lidt frem imod hvad 2019 bringer, så håber vi selvfølgelig at vi kan fastholde medlemstallet på det nuværende niveau. Vi skal selvfølgelig pleje vores nuværende medlemmer, men det er også vigtigt at få det nødvendige antal nye hvalpeejere, ind i klubben, det er dem som er starten af fødekæden op af i systemet, både som hundefører men også som frivillig i klubben.

I træningslederudvalget arbejdes der på en ny struktur for begynderholdene, som forhåbentlig kan være med til at fastholde flere hundefører i klubben.

Et af de nye tilbud vi har er NoseWork. En disciplin som breder sig hurtigt i hundekredse. DKK er langt fremme med uddannelse af trænere og dommere til konkurrencer og i DcH er man også efter lidt start vanskeligheder kommet i gang. Ingen tvivl om at dette vil brede sig og at vi snart ser de første konkurrencer i DcH. Her i klubben har vi været i gang et stykke tid og vi har nu et øvet hold og et nyt begynder hold som starter til februar. Ligesom vi så det med opstart af Rally, så kræver det nogle ildsjæle som brænder for det og nogle hundefører som har lyst til udfordringen. Vi fremsætter derfor et forslag om etablering af et fast NoseWork udvalg.

Lige nu arbejder vi på en plan om at etablere et permanent vandingsanlæg i hallen. Det har vist sig at være ret resurse krævende at vande hallen manuelt. Det skal jo foregå om dagen og i weekender og vandingsmaskinen skal startes og der skal slukkes for vandet igen når den er færdig.

Det er lidt bekosteligt at etablerer og vi fremsætter derfor et forslag til vedtagelse senere i aften.

Der arbejdes også på at etablere en indhegnet kravlegård til hvalpe og et nyt skur til rally, så de kan opbevarer deres udstyr ude ved banerne.

Til sidst skal der lyder en stor tak til alle vores frivillige for det store stykke arbejde i lægger i klubben. Jeg håber i har lyst til at fortsætte, for uden jer har vi ingen klub.

 1. Regnskabsaflæggelse af foreningens kasserer, Ingerlis Pedersen

Budget for kommende år fremlægges for generalforsamlingen til udtalelse.

Kommentarer:

”hvorfor får vi ikke penge fra spillerforeningen, det plejer vi? ”

”Det får vi ikke fordi fordelingen af penge, fra politisk side, er lavet om og vi får derfor ikke tilskud. Vi skal søge gennem DGI. Det gjorde vi men fik ikke tilskud i 2018. ”

”Der er afsat penge til rengøring af klubhuset. Bliver der afsat større beløb så vi kan få rengjort vores klubhus oftere – det virker ikke tilstrækkeligt. ”

”Bestyrelsen medtager forslaget til videre bearbejdning. ”

”Hvordan kan det være, at der er sat så få penge af til vedligehold af klubhuset?”

”Det er fordi vi de seneste år har renoveret en del på klubhuset og den slags påregner vi ikke i 2019. ”

 1. Fastsættelse af kontingent efter indstilling fra bestyrelsen

-Bestyrelsen foreslår: at det hæves med 25 kroner.

-Generalforsamlingen foreslår: at det hæves med 50 kroner.

50 kroner vedtages.

 1. Nyt fra de faste udvalg

Træningslederudvalget

2018 har budt på de sædvanlige opgaver med at få træningsplanen til at gå op, finde trænere til de forskellige hold, og fortsat kunne tilbyde et bredt sortiment af hundetræning.

Vi startede med 28 hold i februar 2018 – og sluttede med 35 hold i september. Med 50 trænere i februar og 55 trænere i september.

Derudover har vi 2018 stillet forslag til bestyrelsen og fået godkendt at når trænere stopper efter +10 år i klubben, at der så bliver givet en tilkendegivelse.

Der er taget emner op som reduceret kontingent for ungdomsholdet og retningslinjer for trænerorlov.

I november afholdte vi Agria kursus – et brush up kursus for trænere/instruktører, som vi kaldes fremover. Der er lavet en lukket facebookgruppe fra træningslederudvalgets side så der er mulighed for i et lukket forum at kunne dele information med instruktører hjælpetrænere og assistenter.

2018 har selvfølgelig også været præget af DM, så vi har forsøgt at holder møder på et minimum, da alle har haft travlt med DM. Der bliver fortsat afholdt 2 træner møder om året – et i starten af året og et i efteråret.

Det vil fortsat være sådan at vores trænermøde i efteråret vil have et tema. I efteråret havde vi besøg fra Herning dyrehospital og snakkede første hjælp til hunde, derudover en praktisk del hvor vi blandt andet fik mulighed for selv at prøve kræfter med poteforbindinger.

Det næste træner møder ligger i februar og vi vil fremover variere den ugedag hvor mødet ligger for at det ikke altid skal gå udover dem som træner om mandagen.

I år (2019) kommer vi til at arbejde med ”Fastholdelse af medlemmer efter begynderholdene”, vi skal kigge på strukturen og selvfølgelig fortsat have træningsplaner mm til at gå op.

Lidt statistik: Ca 2/3 af hvalpeholdene fortsatte Ca ¾ af unghundeholdene fortsatte Ca ½ af voksen begynder fortsatte Der har over 10 mdr i 2018 i gennemsnit været: 94 Hundefører i agility 44 hundefører i lydighed 42 hundefører i rally 57 hundefører på motionsholdene 80 hundefører på begynderholdene

 

Lydighedsudvalget

Lydighedsudvalget har i foråret fået afholdt flere kurser for hundefører i spor og rundering.

I marts havde vi vores årlige venskabskonkurrence. Desværre lykkedes det ikke at få pokalen hjem denne gang.

Pga DM var der ingen kredskonkurrence i september som normalt. Så vi sluttede året af med klubkonkurrence.

Vandrerpokaler som uddeles til årets bedste hund i klasserne.

Det er gennemsnittet af de 3 bedste konkurrence resultater i årets løb

C-klassen ingen

B-klassen Bjarne Meyer Jørgensen med Dusty 147.50 point

A-klassen Jytte Bækgård 251.20 point

E- Klassen ingen

Til sidst vil jeg på udvalgets og ikke mindst på hundeførernes vegne sige tak til alle de frivillige som stiller op og bruge deres tid som hjælpere til konkurrencerne.

 

Agilityudvalget

I 2018 har vi haft et stabilt til let stigende antal agilityudøvere.

Vi vil rigtig gerne tilbyde flere hold, men vi har store udfordringer med at finde det nødvendige antal trænere. Et par af vores trænere er stoppet eller holder pause og der skal tænkes kreativt for at få puslespillet til at gå op.

Vi har hverken fra klubben eller fra vores side haft kurser i 2018 – til gengæld har vi været så heldige at nogle initiativrige personer har arrangeret kurser med Tom Mercebach, Natacha Gjerulff og Ann- Britt i hallen i løbet af året.

Til DM i 2018 var vi så dygtige at vi endnu en gang fik en danmarksmester i agility stor hund i klubben, nemlig Morten Juhl Hansen – kæmpe stort tillykke til ham. Nr 2 var også fra Herning, nemlig Kim Gravlund- Krat. Ligeledes var nr 4 og 5 i stor hund fra Herning -Tillykke til jer 🙂

Ligeledes var alle 3 kredsmestre fra Herning, nemlig Heidi Bjerre Poulsen, Helle Madsen og Marie Kaspersen. Tillykke også til jer 3

Da DM skulle afholdes i Herning og oven i købet på vore egne arealer, fik vi lidt af en udfordring. De forgangne mange år har agilitydelen været afholdt på helt plane og fine boldbaner. Nu skulle vi så til at forvandle en tidligere komark til agilitybane. Vi mødte stor velvillighed hos kommunen, som kom og vertikalskar stykket 2 gange og tromlede en gang. Det endte med at Heine (af egen lomme) købte en betontromle og tromlede stykket flere gange, ligeledes blev græsset klippet tit i månederne op til DM – 1000 tak for Hjælpen Heine

I løbet af året har vi holdt 3 konkurrencer – 2 i marts for hhv store og mellem/små hunde med ca 220 deltagere i alt samt i juni med ca 120 deltagere. Desuden har vi holdt sommerafslutning og klubkonkurrence.

Som følge af nye regler bliver vi nødt til at investere i enkelte nye forhindringer idet feks flyvets og hjulets udformninger er/bliver ændret.

Tak fra agilityudvalget

Årets agilityhund lille- Majbritt Hald Løvstad

 

Rallyudvalget

Sidste års medlemstilbagegang er ikke bare stoppet, men er vendt til en lille fremgang, og vi har p.t. 45 medlemmer, hvoraf 27 går på konkurrencehold, og der står yderligere 6 på ventelisten. På instruktørfronten er vi godt med, idet Helle Kristensen er indtrådt i instruktørstaben. Det betyder, at vi nu har 8 uddannede og 2 hjælpere. Flere af vore instruktører har været på kurser for at dygtiggøre sig, og vi fik uddannet hele 3 nye dommere. Det var Anette B. B., Anne-Mette Poulsen og Poul Hansen. TILLYKKE!

Med det formål at a’jourføre ”Den røde tråd” har vi haft 2 instruktørmøder, hvor vi udvekslede erfaringer.

I 2018 havde vi 2 deltagere med til DM på hjemmebane, og bedst klarede Mirjam D. Andersen sig, idet hun kom på podiet med en flot 2. plads – kun 1 sølle point fra 1. pladsen. FLOT – TILLYKKE! Anette Nielsen havde også kvalificeret sig, men hun sluttede længere nede i rækken. Vores DM arrangement på hjemmebane forløb helt perfekt, og vi havde et fint samarbejde med DcH’s rallyudvalg. Vi skal også huske at sige TAK til de hjælpere, der velvilligt stillede op den week-end.

Det gik knapt så godt i DGI-turneringen, hvor vi måtte aflevere pokalen til Ikast.

Klubmestre blev i år: Forts: Susanne Rohde / Aslan Begynder: Anne-Mette Poulsen / Marley Øvet: Ingen

Ekspert: Herbert Purr / Rossini Champ: Mirjam D. Andersen / JoJo RUK: Eva Sørensen / Emma

Venskabsstævnet blev desværre aflyst, fordi vi ikke kunne finde en dommer.

Den store udfordring i 2019 bliver den med spænding imødesete ændring af rally-programmet, som nu er en realitet. Ændringerne blev offentliggjort den 07.01.19, og der har været info møde på Fyn den 26.01.19. Der er endvidere berammet kurser for både instruktører og medlemmer her i Herning i foråret. På vores næste instruktørmøde for vore egne trænere, vil vi lægge en strategi for, hvorledes vi sikrer en ensartet indlæring af de nye skilte. En af konsekvenserne bliver, at vi skal have fremstillet flere nye sæt rallyskilte, og vi har indarbejdet et beløb i budgettet sammen med et beløb til et nyt rallyskur.

Vi har længe puslet med tankerne om en strukturændring, så vi på et tidligere tidspunkt i hundeførernes uddannelse får mulighed for at målrette uddannelsen mod rally, for de medlemmer, der allerede på et tidligt tidspunkt har valgt at gå rallyvejen. Vi er faktisk allerede klar til at drøfte forskellige muligheder med TRL udvalget.

M.h.t. stævner har vi budt ind på de 2 traditionelle DcH-stævner og et DGI-stævne, og så må vi se, om venskabsstævnet kan afvikles i år.

Vi følger løbende med i udbuddet af kurser, og vi opfordrer igen vore instruktører til at deltage, så vi til stadighed har en veluddannet stab af instruktører.

Sluttelig vil vi rette en stor tak til medlemmerne fordi de bidrager til et fremragende sammenhold og flittigt giver en hånd med, når det kræves, og til vore sponsorer for deres uvurderlige hjælp med fine gaver til vore stævner.

 

Kantineudvalget 

Årsberetning for kantinen 2018

Ja sidste år sagde vi at der var plads til mange arrangementer. Og vi har haft mange forskellige begivenheder I løbet af året. Div. Stævner, uddannelser og kurser, både interne og eksterne. Vi har så desværre også oplevet at det kan være svært at finde frivillige til at hjælpe under disse arrangementer og det håbe vi selvfølgelig vil ændre sig I årene fremad.

Det var dejligt at opleve, hvor mange der deltog I holdenes juleafslutning med gløgg og æbleskiver, og ikke mindst Vores julefrokost. Det er skønt når der er liv I kantinen og det giver et godt sammenhold mellem medlemmer og trænere.

Nyanskaffelse til kantinen har I år været et nyt og moderne komfur med induktion. Så derfor også nye gryder og pander.

Mobilpay er nu fuldt oppe at køre.

Til slut vil jeg gerne takke Trine, Herdis og Palle for at stå I kantine og servicerer os andre uge efter uge. Og Heine for at træde til når der skal byttes lidt under ferier m.m.  Og så har vi jo fået tilsagn fra Carsten til at han vil tage kantinen om mandagen, når der vel at mærke, ikke er fodbold der skal passes ? og igen har Heine sagt ja til at hjælpe ved Carstens fravær.

 

Aktivitetsudvalget

Tak for godt samarbejde i Aktivitetsudvalget. Der er 3 nye som har meldt sig, til at være med i arbejdet i aktivitetsudvalget og vi glæder os til at se hvilke gode ting I finder på.

Vi har afholdt rengøringsdag og da var ikke alle enige om datoen, så ikke mange dukkede op. Der blev dog gjort rent og fældet en masse træer.

Vi afholdt også julefrokost. Her var alle derimod enige om datoen og mange medlemmer deltog i en herlig stund.

kommentar: Der er nye kræfter der har meldt sig: Nye i aktivitetsudvalget er Rikke H, Hanne J, Charlotte N.

 

Bankoudvalget

Vi har i 2018 haft 14 spil, hvor vi lavede et overskud på selve spillene på ca. kr. 14.000,- og kr. 20.000,- fra Spillerforeningen, som I kan se af regnskabet.

Vi har i 2018 været 12 personer på holdet til at hjælpe, som jeg gerne vil sige stor tak for opbakningen.

Håber I alle vil fortsætte i 2019.

Tak.

 

         Træningslederudvalget uddeler pokal for ”årets træner”

Pokalen er en vandrepokal og tildeles den træner, der i årets løb har ydet en ekstraordinær indsats for klubben og dens medlemmer.

Årets træner 2018 er en person som gennem mange år har haft hold i DcH Herning og har været medvirkende til at hundesporten i klubben og klubbens trænere har udviklet sig.

Det er en træner som,

– Har engagement og udstråler dette

– Kan hjælpe og støtte i medgang og modgang

– Er en god kammerat

– Kan tage en beslutning og stå for konsekvenserne

– Kan kommunikere og formidle på udøvernes niveau

Som årets træner skal man jo have gjort noget ekstraordinært inden for året der er gået og træningslederudvalget har i år valgt at indstille denne træner, fordi han

har medvirket til at være opsøgende for træningsmetoder og som kursusholder. Været medvirkende til at der er opnået resultater indenfor allerhøjest niveau. Det lykkedes at have fået 1 af hans hundeførere på sejrspodiet ved DcH DM i 2018.

Årets træner er Erik Pedersen.

Tillykke.

 

 1. Behandling af indkomne forslag

Forslag fra Bestyrelsen:

”Generalforsamlingen godkender at der bruges et beløb på ca. 100.000 kr på et vandingsanlæg i hallen.”

Kommentarer: ”Kan det frostsikres?” ”Ja, det tømmer sig selv.”

”Bruger vi også Hallen om sommeren?” ”Det skal vandes hele året rundt for at bunden bliver ved at være god. ”

”Dræning af arealerne vil vi hellere bruge pengene på. ”

”Bunden skal vedligeholdes for, at vi lige skal passe på bunden.”

”Kan der komme flere indtægter, så vi kan bruge disse indtægter på et vandingsanlæg? ”

”Kan vi få lys på de baner som er længere nede på arealet, så vi kan bruge de baner om vinteren?”

”Kan vi få flere oplysninger omkring et nyt vandingsanlæg”

”Vi vil gerne have anlæg, for hundene får øjenbetændelse hvis det støver for meget.”

”Kan der laves kunstgræs?” ”Nej det kan der ikke, for det er vanvittig dyrt og det vil blive ødelagt når vi har hvalpehold i hallen.”

”Hallen kan muligvis udlejes på timebasis for at hæve prisen.”

”Hvis man vander effektivt så sparres der også på prisen på vedligehold. Den skal være i orden hvis den skal lejes mere ud.

Annoncerne giver også indtægter, så det tjener også sådan et vandingsanlæg.”

Der afstemmes ved skriftlig afstemning. 

”Vil generalforsamlingen godkende dette forslag?”

69

67

Fordelt på: 6 blanke,11 nej, 50 ja.

Svar: Forslaget vedtages

Forslag fra bestyrelsen:

”Der etableres et Nosework udvalg, på lige fod med de øvrige udvalg for de respektive grene”

”Vil generalforsamlingen godkende dette forslag?”

Svar: Forslaget godkendes.

 

 1. Valg af formand/kasserer.

På valg er: kasserer Inger-Lis Pedersen (modtager genvalg)

Valgt er:

-Inger-Lis Pedersen

 

 1. Valg af 2 eller 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år

På valg er: Anne Mette Poulsen (modtager genvalg).

Anita Fyrstman (modtager ikke genvalg).

Jørgen Skov (modtager ikke genvalg)

Valgt er:

– Anette Becker-Berg

– Trine Balleby

– Anne Mette Poulsen

 

 1. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

1 suppleant: Flemming Koldby (modtager genvalg)

2 suppleant: Erhard Rasmussen (modtager genvalg)

Valgt er:

– Flemming Koldby

– Erhard Rasmussen

 

 1. Valg af 1 revisor for 2 år.
  På valg er: Palle Just (modtager genvalg).

Valgt er:

-Palle Just

 

 1. Valg af 2 revisorsuppleanter.
  Erhard Rasmussen (modtager genvalg)
  Rita Kristensen (modtager genvalg)

Valgt er:

-Erhard Rasmussen

-Rita Kristensen

 

Klubtøj

-Husk endelig at det er helt okay at tage ud til Vildbjerg

-Udleje af hallen

Vil bestyrelsen overveje at hallen skal kunne udlejes for mindre tid ad gangen og derfor at det kan blive billigere?

Dette emne drøftes på generalforsamlingen og bestyrelsen arbejder videre med emnet.

-Der anmodes om bedre vogne til Rally ting.

-Der foreslås at der indkøbes runderingstelte (skjul) til lydighedstræning.

Årets…

– ungdomspokal går til Eva Marie Ejlersen

– træningsflidspokalen går til Birgit Andersen

– uegennyttigt arbejde går til Trine Balleby

 

-25 års jubilæum

Palle Just har 25 års jubilæum som aktiv frivillig i DcH Herning.

Vi slutter aftenen af ved, at banke den nye DM 2018 sølvplatte i vores fane.

 

Med venlig hilsen Bestyrelsen

Ved at bruge hjemmesiden accepterer du brugen af cookies mere information

Cookie indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedste oplevelse. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du klikker Accepter herunder, betragtes dette som din accept

Luk